Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια: Ποιοι κινδυνεύουν, ποιοι σώζονται;

tsakalotos

Διέξοδο στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων φιλοδοξούν να δώσουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για τη «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», που κατατέθηκε το Σάββατο στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, Continue reading

Advertisements

Όλα τα μυστικά για να γλιτώσετε το σπίτι σας από πλειστηριασμό

Δύο νέα κριτήρια, μετά το εισόδημα και την αντικειμενική τιμή, προστίθενται στο νόμο Κατσέλη για τις ρυθμίσεις των δανείων και την προστασία της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
Πρόκειται για την τρέχουσα αξία πώλησης της στέγης και το σημερινό ύψος του δανείου, καθώς και για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού. Είναι τα «κλειδιά» που, όπως αναφέρει η imerisia, θα καθορίζουν τις νέες δανειακές δόσεις των 732.000 νοικοκυριών με στεγαστικά δάνεια που μπορούν να υπαχθούν στον νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα καινούργια κριτήρια, δηλαδή το ύψος του εισοδήματος και της αντικειμενικής αξία της κύριας στέγης.
Οι αλλαγές αφορούν Continue reading

ΑΛΛΑΓΕΣ Ν. 3869/2010 (ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ)

Όλο και περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των συμπολιτών μας που αναζητούν δικαστική προστασία μέσω των ευεργετικών διατάξεων του ν. 3869/2010 για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της αύξησης της ανεργίας. Με το νέο νόμο επιχειρείται εκσυγχρονισμός του ν. 3869/2010 για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και διευθέτησης του προβλήματος υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των κόκκινων δανείων τους μέσα στην επόμενη τριετία.

 1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ: Μια από τις κυριότερες αλλαγές του νόμου είναι ότι πλέον υπάγονται στην ρύθμιση και οφειλές προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τις Περιφέρειες, τους Δήμους, καθώς και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κτλ).
 2. Για την υπαγωγή τους θα πρέπει αυτές :
 • να μην έχουν προκύψει το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης,
 • να μην αφορούν υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου,
 • να μην δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέστηκε από τον οφειλέτη (πχ. μη απόδοση ΦΠΑ) και τέλος
 • να μην συνιστούν διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές.
 • θα πρέπει αυτές υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς τους ιδιώτες (πχ τράπεζες, φυσικά πρόσωπα κτλ).

Εφόσον ο οφειλέτης έχει υπαχθεί ήδη σε κάποια ευνοϊκή ρύθμιση, θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από αυτή προκειμένου να μπορέσει να συμπεριλάβει και την οφειλή αυτή στον ως άνω νόμο, καθώς δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Με το νέο νόμο προβλέπεται            επιπλέον  η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων, όπως ενδεικτικά,:

 • η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης τόσο για τον οφειλέτη όσο και για τον/την σύζυγό του,
 • φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας,
 • αντίγραφα δανεικών συμβάσεων,
 • τίτλοι ιδιοκτησίας
 • τίτλους ιδιοκτησίας και Ε9 και για τα ανήλικα τέκνα του, εφόσον τούτα διαθέτουν ακίνητη περιουσία.
 • υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες να αναφέρουν στην αίτησή τους και την περιουσία του/της συζύγου τους, κάτι που δεν ίσχυε με τον παλαιό νόμο.
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Μετά και την τελευταία τροποποίηση του ν. 3869/2010, οι Γραμματείες των Ειρηνοδικείων οφείλουν να προβαίνουν σε ένα τυπικό έλεγχο του φακέλου και των απαιτούμενων εγγράφων του οφειλέτη, εντός δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης προσδιορίζεται ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής και ημερομηνία συζήτησης της κύριας αίτησης, σε διαφορετική δε περίπτωση παρέχεται στον οφειλέτη διάστημα 15-30 ημερών προκειμένου να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη ο φάκελος τίθεται στο αρχείο.
 1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ:

Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες, οι οποίοι έχουν  ήδη καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 και έχουν προσδιοριστεί αυτές να δικαστούν μετά τις 19-8-2018 να καταθέσουν κλήση στα κατά τόπους αρμόδια Ειρηνοδικεία μέχρι τις 19-12-2015 προκειμένου να προσδιοριστεί η αίτησή τους σε συντομότερη δικάσιμο (εντός τριετίας).

 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ:

Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες, οι οποίοι έχουν  ήδη καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 πριν τις 19-8-2015, να ενημερώσουν το αργότερο έως τις 19-2-2016 τους φακέλους τους με τα νέα απαιτούμενα έγγραφα, σε διαφορετική περίπτωση ο οφειλέτης θα υποστεί τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και θα απολέσει την προστασία του νόμου.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ:

Οι προσωρινές διαταγές που θα χορηγούνται στους οφειλέτες σύμφωνα με το ν. 4336/14-8-2015 για την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους θα έχουν διάρκεια ισχύος μόνο 6 μήνες από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Εφόσον παρέλθει το διάστημα αυτό και δεν έχει συζητηθεί η κύρια αίτηση του οφειλέτη, τότε αυτός προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία του οφείλει να αιτηθεί τη χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΩΝ:

Μια ακόμα βασική αλλαγή του νόμου Κατσέλη είναι και η πρόβλεψη διαδικασίας ταχείας διαγραφής μικροοφειλών για μερίδα οφειλετών, για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το σύνολο των οφειλών τους να μην ξεπερνά τα 20.000 €, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων,

β) το εισόδημά τους να είναι μηδενικό καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους ,

γ) να μην διαθέτουν ακίνητη περιουσία,

δ) να μην έχουν προβεί σε μεταβίβαση ακινήτου κατά την τελευταία τριετία,

ε) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη είτε ως δικαιούχου, είτε ως συνδικαιούχου, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών καταθέσεων να μην υπερβαίνουν σε αξία τα 1.000 €,

στ) να μην υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές και τέλος

ζ) να είναι συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως τούτο ορίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Εφόσον ο οφειλέτης έχει όλες τις ως άνω προϋποθέσεις καταθέτει αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου για την πλήρη απαλλαγή του. Το Δικαστήριο αρχικά του χορηγεί προσωρινή απαλλαγή για διάστημα 18 μηνών κατά το οποίο οφειλέτης οφείλει κάθε τρίμηνο να ενημερώνει τον φάκελο του για τυχόν μεταβολή της περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστασης. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος και εφόσον δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή το Δικαστήριο απαλλάσσει οριστικά τον οφειλέτη από τα χρέη του.

 1. ΕΥΛΟΓΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ:

Τέλος εισάγεται το κριτήριο των εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ). Στις ως άνω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη.

Πιο αναλυτικά το Δικαστήριο θα καθορίζει το ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο οφειλέτης στους πιστωτές του, αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί από το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα το ποσό που αντιστοιχεί στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειας του.

Ειδικότερα: α) για έναν ενήλικα στο ποσό των 537 έως 682 ευρώ μηνιαίως, β) για δύο ενήλικες στο ποσό των 906 έως 1.160 ευρώ μηνιαίως, γ) για έναν ενήλικα με ένα τέκνο στο ποσό των 758 έως 962, δ) για δύο ενήλικες με ένα τέκνο στο ποσό των 1.126 έως 1.440 ευρώ μηνιαίως, ε) για δύο ενήλικες με δύο τέκνα στο ποσό των1.347 έως 1.720 ευρώ και στ) για δύο ενήλικες με τρία τέκνα στο ποσό των 1.568 έως 2.000 ευρώ μηνιαίως.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) ισχύει πλήρως η προστασία της κύριας κατοικίας, όπως αυτή εφαρμοζόταν με τις παλαιότερες διατάξεις του νόμου, ήτοι προστασία κύριας κατοικίας εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει τα όρια αφορολογήτου. Μετά την έκδοση της Νέας Κ.Υ.Α αναμένεται να τεθούν νέα κριτήρια για την προστασία της κύριας κατοικίας που θα σχετίζονται με το μικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος, την αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας και τέλος το ύψος των οφειλών του αιτούντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να μας καλέσετε στο 210-3842614

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Κ. P.L. & PARTNERS  – LAW FIRM – 

ΕΛΕΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τι πρέπει να γίνει για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων

Της Ιωάννας Καλαντζάκου

Τα νέα τραπεζικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία  τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια» αυξήθηκαν κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2015, προδίδουν ότι η εξεύρεση νομοθετικής ρύθμισης για το πρόβλημα δεν είναι μόνο ζήτημα αισθήματος δικαίου και ανακούφισης των δανειοληπτών, αλλά και στήριξης του τραπεζικού συστήματος, καθώς ο διακανονισμός των χρεών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληρωμές μικρότερων δόσεων σε περιπτώσεις που σήμερα δεν καταβάλλεται τίποτε.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική αγορά επιβάλλει, πράγματι, να ληφθούν μέτρα για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και οικογένειες με τα οποία θα κάμπτεται, έστω υπό προϋποθέσεις, η παραδοσιακή νομική αντιμετώπιση του ότι ο καθένας μας αναλαμβάνει τις ευθύνες –και τις συνέπειες- των επιλογών του. Σε περιόδους δριμείας και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διάγουμε επί πενταετία, η θεώρηση αυτή γίνεται και άδικη και οικονομικά επιβλαβής. Άδικη επειδή δανεισμοί απόλυτα σώφρονες «τότε» έχουν καταστεί αφόρητα επαχθείς μετά την κατακρήμνιση των εισοδημάτων και των τιμών των ακινήτων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η υπερχρέωση δεν έχει καν προκύψει από δανεισμό αλλά από δυσανάλογη αύξηση των φόρων σε περίοδο μείωσης τόσο του εισοδήματος όσο και της εμπορικής αξίας της περιουσίας των φορολογουμένων. Πέραν της αδικίας, υπάρχει και η συνιστώσα της οικονομικής βλάβης: τυχόν μαζική αναγκαστική εκποίηση ακινήτων σε ευτελείς αξίες θα ωθήσει τις τιμές προς περαιτέρω χαμηλά επίπεδα επιτείνοντας τον αποπληθωρισμό.

Οσοδήποτε δύσκολο, είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρξει νομοθετική πρόνοια για την ελάφρυνση των οφειλετών.

Ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλία στον τομέα αυτό, καρποί της οποίας ήταν οι νόμοι 4305/14 και 4307/14 για τη ρύθμιση των οφειλών προς τον δημόσιο τομέα και τις τράπεζες αντίστοιχα. Η σημερινή κυβέρνηση μελετά την αναμόρφωση και επέκταση των ρυθμίσεων αυτών –και η έκρηξη των νέων κόκκινων δανείων του πρώτου διμήνου του 2015 δείχνει ότι όντως οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι γενναιότερες.

Η ανάγκη τολμηρότερων ρυθμίσεων υπήρξε εμφανής ήδη στις ρυθμίσεις των οφειλών προς το Δημόσιο και τους σχετικούς περιορισμούς του α.51 ν. 4305/14. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική διάταξη παρέχει έκπτωση επί των προσαυξήσεων (κλιμακούμενη από 20% μέχρι και 100% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του κεφαλαίου) και διακανονισμό τη οφειλής μέχρι και σε 100 δόσεις για οφειλές έως 15.000 ευρώ και σε 72 δόσεις για οφειλές άνω του ποσού αυτού και μέχρι ενός εκατομμυρίου. Οι οφειλέτες με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Παρατηρεί κανείς ευθύς εξαρχής ότι, είτε λόγω της παράδοξης άποψης πως όσοι οφείλουν πολλά έχουν δήθεν να τα εξοφλήσουν, είτε επειδή–για όποιους λόγους (τιμωρητικούς ή εξυπηρετικούς συμφερόντων)- οι δανειστές μας  εμμένουν ότι οι μεγαλο-οφειλέτες πρέπει να διωχθούν και όχι να διευκολυνθούν ακόμη και αν ο ταμειακός ισολογισμός για το Δημόσιο είναι αρνητικός, οι 100 δόσεις επιφυλάχθηκαν στους οφειλέτες μέχρι 15.000 ευρώ, ενώ η λογική υποδεικνύει πως οι μεγαλύτεροι διακανονισμοί απαιτούνται ακριβώς όταν είναι μεγαλύτερα τα χρέη.

Το δικαίωμα των 100 δόσεων έπρεπε να δοθεί και στους οφειλέτες μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ, πράγμα που ελπίζει κανείς να γίνει τώρα,  ενώ υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις, όπως π.χ. αποτίμηση περιουσίας και έλεγχο ετησίου εισοδήματος, θα έπρεπε οι φορολογικές αρχές να έχουν δικαίωμα να εγκρίνουν και ακόμη μακρότερους διακανονισμούς. Επίσης έπρεπε να προβλεφθεί ρύθμιση και για τους μεγάλους οφειλέτες, των άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ρυθμίσεις θα μπορούσαν να επανεξετάζονται ανάλογα με την εξέλιξη του ετησίου εισοδήματος ή να συνοδεύονται από όρους, όπως π.χ. η υποχρέωση του οφειλέτη να προχωρήσει σε εκποίηση κάποιου περιουσιακού του στοιχείου πέραν της κύριας κατοικίας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, άλλως το στοιχείο αυτό να εκποιείται αναγκαστικά ή να περιέρχεται στο Δημόσιο.

Στο σημείο αυτό αρμόζει και μία παρατήρηση οικονομικού χαρακτήρα για το μέλλον. Καθώς το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 25%, όσο οι ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπονται μικροί και οι φορολογικές υποχρεώσεις μένουν στο σημερινό υψηλό επίπεδο υπάρχει ορατός κίνδυνος, όπως αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια, έτσι να δημιουργούνται και νέοι χρεώστες του Δημοσίου που θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Αν δεν αποκατασταθεί ισορροπία στο σημείο αυτό, αύριο θα χρειαστεί νέα ρύθμιση που θα αποδειχθεί με τη σειρά της ανεπαρκής με αποτέλεσμα έναν φαύλο κύκλο φόρων – υπερχρέωσης- ρύθμισης κ.ο.κ…

Ως προς τα κόκκινα δάνεια, ο ν. 4307/14 περιλάμβανε δύο βασικές ρυθμίσεις. Η πρώτη παρέχει τη δυνατότητα στους οφειλέτες προς τράπεζες, εφόσον επιτύχουν ρύθμιση με αυτές μέσω ελεύθερης διαπραγμάτευσης, να έχουν πρόσθετη έκπτωση προσαυξήσεων 20% στις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Η δεύτερη προβλέπει έκτακτη διαδικασία δικαστικής επικύρωσης σχεδίου ρύθμισης χρεών μεταξύ εμπόρου οφειλέτη και δανειστών του που «εκπροσωπούν» το 50,1% των χρεών του – με δεσμευτική ισχύ και έναντι των υπολοίπων δανειστών. Πέραν αυτών καθιερώθηκε και διαδικασία ειδικής διαχείρισης για την επίσπευση εκποίησης του ενεργητικού επιχειρήσεων, που όμως δεν εντάσσεται άμεσα στο θέμα της ρύθμισης των κόκκινων δανείων, το οποίο μας απασχολεί εδώ.

Το μείζον νομικό και οικονομικό ζήτημα σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια εστιάζεται στο αν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια υπό τα οποία οι όποιες ρυθμίσεις θα ήταν υποχρεωτικές για τις πιστώτριες τράπεζες. Η ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του ν. 4307/14 δεν εισάγει κανένα τέτοιο υποχρεωτικό στοιχείο για τις τράπεζες. Η σχετική ρύθμιση έχει μοναδική αξία ότι, αν πετύχει κανείς διαγραφή με την τράπεζα, εξασφαλίζει επιπλέον διαγραφή χρέους προς το Δημόσιο – και δη τη διαγραφή επιπλέον 20% των προσαυξήσεων.

Όπως όμως αναφέραμε, η ρύθμιση στο Δημόσιο έπρεπε να είναι και πολύ πιο «γενναιόδωρη» αλλά και αυτοτελής. Μόνο τότε θα είχε αξία ο συνδυασμός της με τη ρύθμιση των τραπεζικών δανείων, αν η τελευταία είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις τράπεζες. Οι προϋποθέσεις ενός τέτοιου χαρακτήρα μπορούν να αναζητηθούν με βάση την αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τη φύση τους (κύρια κατοικία, εξοχική, γεωτεμάχια) και το τρέχον εισόδημά του.

Πρόσθετο πρόβλημα στη ρύθμιση του ν. 4307/14 είναι ότι προϋποθέτει την εκ προοιμίου παραίτηση από τυχόν αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη ή στις διαδικασίες του πτωχευτικού δικαίου. Ζητείται, δηλαδή, από τους οφειλέτες να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα χωρίς καμία εγγύηση ότι η τράπεζα θα δεχθεί την αίτησή τους. Θα ήταν πολύ λογικότερο να απαιτείται η παραίτηση κατά την υπογραφή της νέας σύμβασης με την τράπεζα και αφού η τελευταία θα είχε αποδεχθεί την αίτηση του οφειλέτη. Συνδυαζόμενη με την έλλειψη υποχρεωτικότητας της ρύθμισης για τις τράπεζες, η αξίωση αυτή του νομοθέτη για παραίτηση από ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα περιορίζει, φοβούμαι, την αποτελεσματικότητα της νομοθετικής παρέμβασης.

Επιφυλάξεις περιορισμένης αποτελεσματικότητας μπορεί να εκφράσει κανείς και για το δεύτερο σκέλος του ν.4307 που προβλέπει έκτακτη διαδικασία ρύθμισης χρεών εμπόρων με δέσμευση των πιστωτών που διαφωνούν. Σχετική διαδικασία προβλέπεται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, η θεσπισθείσα όμως, με χροιά έκτακτου μέτρου, από  τον ν.4307 προβλέπει μικρότερη πλειοψηφία πιστωτών: αν το 50,1% του συνόλου των απαιτήσεων –και ίδιο ποσοστό των απαιτήσεων με εμπράγματη ασφάλεια- συμφωνήσει, δεσμεύεται η μειοψηφία που διαφωνεί. Υπάρχει, ωστόσο, ένα κρίσιμο σημείο που μπορεί να αναιρέσει τη χρησιμότητα της διάταξης: οι συμβιβασμοί αυτοί δεν καταλαμβάνουν τον δημόσιο τομέα ούτε τις προνομιακές απαιτήσεις των εργαζομένων. Οι μεν εργασιακές απαιτήσεις διακανονίζονται σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, στον δε δημόσιο τομέα η δικαστική έγκριση του συμβιβασμού απλώς παρέχει το δικαίωμα υπαγωγής σε δόσεις με πρόσθετη έκπτωση 20% επί των προσαυξήσεων (δηλαδή συνολικά με 40% έκπτωση επί των προσαυξήσεων). Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση υπερχρέωσης έχουν συνήθως οφειλές και προς τον δημόσιο τομέα και προς τους εργαζομένους τους, αυτός ο διακανονισμός μπορεί να μην είναι αρκετός για τη διάσωσή τους.

Θα προσθέσω στα προβλήματα της διαδικασίας αυτής την προϋπόθεση του νόμου να συμφωνούν δύο τουλάχιστον χρηματοδοτικοί φορείς. Η προϋπόθεση αυτή γεννά το ενδεχόμενο μία τράπεζα με δεύτερη προσημείωση υποθήκης (και άρα με ελάχιστη εξασφάλιση) να αξιώνει αναλογικώς μεγαλύτερο μερίδιο προκειμένου να συναινέσει στον συμβιβασμό εάν γνωρίζει ότι η συναίνεσή της είναι απαραίτητη για την κατάρτιση του συμβιβασμού.

Η μόνη κατηγορία οφειλετών στην οποία η προβλεπόμενη ρύθμιση ανοίγει μία οδό διακανονισμού των οφειλών προς το Δημόσιο μη προβλεπόμενη από τον ν. 4305/14 είναι οι μεγάλοι οφειλέτες άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Οι οφειλέτες αυτοί εξαιρούνται από τη ρύθμιση του ν. 4305. Εάν όμως επιτύχουν δικαστική επικύρωση ρύθμισης των οφειλών τους κατά τον ν. 4307, αποκτούν νομική δυνατότητα να ζητήσουν διαγραφή του 40% των προσαυξήσεων και καταβολή της οφειλής σε εκατό δόσεις, δυνατότητα που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για κάποιες επιχειρήσεις. Το κίνητρο δεν είναι αμελητέο, αλλά η ένταση της οικονομικής κρίσης μπορεί να αποδείξει ότι ακόμη και αυτό είναι ανεπαρκές.

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν, όπως όλοι διαπιστώνουμε, αποφασιστικές τομές για την κατανομή των ζημιών που επισώρευσε η πενταετής ήδη ύφεση.  Οι τομές  αυτές ενέχουν και νομικές και αξιολογικές δυσχέρειες, πρέπει όμως να γίνουν. Οι νόμοι 4305 και 4307 είναι πιθανότατα ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, δεν είναι όμως επαρκείς. Θα χρειαστούν γενναιότερες παρεμβάσεις. Και, ίσως το δυσκολότερο, θα χρειαστεί να προσαρμοστεί το φορολογικό σύστημα στην οικονομική πραγματικότητα ώστε να μη δημιουργεί όλο και περισσότερους μελλοντικούς χρεώστες όπως συμβαίνει σήμερα.

*Απόσπασμα από ομιλία Ιωάννας Καλαντζάκου, Αντιπροέδρου Δ.Σ.Α., Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τα «Κόκκινα Δάνεια» στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στις 5 Μαρτίου 2015.

Πηγή:www.capital.gr

Λευκωσία: Η διαμεσολάβηση για «κόκκινα» δάνεια άρχισε να αποδίδει

Λευκωσία: Αρχίζουν να αποδίδουν οι διαμεσολαβήσεις για αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου, το γραφείο του διαχειρίζεται 35 υποθέσεις διαμεσολαβήσεων, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι οκτώ και έχουν πετύχει οι έξι οι οποίες αφορούν συνολικό ποσό δανείων ύψους €1,2 εκατ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης του Επιτρόπου με τον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, τονίστηκε ότι αναμένεται σύντομα το γραφείο του να διαχειριστεί και ένα μεγάλο αριθμό παραπόνων από τις εποπτικές Αρχές.

Ο κ. Ιωάννου είπε, επίσης, ότι τα συνήθη παράπονα αφορούν τράπεζες, αλλά υπάρχουν και παράπονα που σχετίζονται με επενδυτικά προϊόντα, και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα χαρακτηριστικά των δανείων τους εμπίπτουν μέσα στις πρόνοιες του νόμου να αναζητήσουν τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης του Επιτρόπου.

Ο υπουργός Οικονομικών από τη μεριά του εξήγησε ότι ο σκοπός του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου είναι να προσφέρει μια διέξοδο εξωδικαστικής διευθέτησης σε συμπολίτες μας που έχουν διαφορές, είτε με τράπεζες είτε με ασφαλιστικές εταιρείες, ένα ευρύτερο φάσμα ζητημάτων που αναπόφευκτα προκύπτουν και για τα οποία μια δικαστική διαδικασία η οποία παραμένει ως επιλογή, θα έπαιρνε χρόνο.
«Η προσπάθεια διαμεσολάβησης και διακανονισμού που προσφέρει η υπηρεσία του χρηματοοικονομικού επιτρόπου συμπληρώνει ένα σημαντικό κενό, εναρμονίζοντας τον χρηματοοικονομικό μας τομέα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές», τόνισε.
Σε σχέση με τους διαμεσολαβητές διευκρίνισε ότι είναι μια υπηρεσία που στελεχώνεται με πέραν των 20 ατόμων, ενώ το κράτος έχει προσωρινά αποσπάσει προσωπικό για να υποβοηθήσει το έγκαιρο ξεκίνημα της λειτουργίας και έχει διαθέσει τον χώρο που στεγάζεται η υπηρεσία του Επιτρόπου.

Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχει ήδη ένας κατάλογος πιστοποιημένων διαμεσολαβητών, οι οποίοι ανέρχονται σχεδόν στους 200 και στους οποίους ο επίτροπος έχει αρχίσει να αναθέτει περιπτώσεις και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα.

Σε παρατήρηση ότι ο κ. Ιωάννου εξέφρασε παλαιότερα την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας σε σχέση με τους κατόχους αξιογράφων ούτως ώστε να μπορούν να εξεταστούν τα παράπονά τους από τον Επίτροπο, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «είναι ένα επιμέρους ζήτημα», προσθέτοντας ότι «έχουν ήδη κατατεθεί παράπονα» αλλά δεν θα ήθελε να υπεισέλθει σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις καθώς αυτά είναι ζητήματα, όπως είπε, που αφορούν τον Επίτροπο και την υπηρεσία του.

Πηγή: «Φιλελεύθερος»

ΔΥΟ ΑΚΟΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΔΥΟ ΑΚΟΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, ΤΟ ΝΕΑΡΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ,  ΕΧΕΙ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, κατά τη συζήτηση προσωρινής αίτησης Continue reading

Νέα θετική απόφαση για Ν. Κατσέλη

Δημοσιεύουμε περιλήψεις και άλλων  θετικών αποφάσεων κατά τη συζήτηση των προσωρινών αιτήσεων και μέχρι την εκδίκαση της οριστικής αίτησης, οι οποίες εκδόθηκαν με τη νομική υποστήριξη του γραφείου μας, παρέχοντας στους δανειολήπτες-πελάτες μας ασφάλεια, προστασία και ανακούφιση για πολλά έτη (επιτυγχάνοντας τις περισσότερες φορές ακόμα και μηδενικές καταβολές, ενώ όφειλαν μεγάλα ποσά, προστασία 1ης κατοικίας, κλπ).

:- TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, κατά τη συζήτηση προσωρινής αίτησης στις 14/03/2014 δέχθηκε το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής Continue reading

ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Image

Οι  Τράπεζες συνήθως συνεργάζονται με περισσότερες από μία εταιρείες για την είσπραξη των οφειλών δανειοληπτών, οι οποίοι δυσκολεύονται στην αποπληρωμή λόγω συμπίεσης των εισοδημάτων τους. Συνήθως οι εισπρακτικές αυτές εταιρείες (ή πιο εκλεπτυσμένα: εταιρείες ενημέρωσης )εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές και πολύ συχνά οι υπάλληλοί τους ασκούν στους δανειολήπτες ψυχολογική πίεση, ενώ μπορεί να απειλούν και με διαδικασίες πλειστηριασμού, κλπ.

Για  όλα τα παραπάνω θα πρέπει οι δανειολήπτες- καταναλωτές να έχουν εξουσιοδοτήσει και να έχουν χορηγήσει έγγραφη συγκατάθεση στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται, να ενημερώνονται από αυτήν με ποια εταιρεία (εισπρακτική-ενημέρωσης) συνεργάζεται και   πότε πρόκειται να τους αποστείλει τα προσωπικά τους δεδομένα. Δηλαδή εκ των  προτέρων και πριν την μετάδοση αυτή. Η εταιρείες ενημέρωσης… θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν εγγράφως  για την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση των δεδομένων του οφειλέτη. Επίσης θα πρέπει να μην αντιποιούνται καμία άλλη αρχή (δηλαδή να εμφανίζονται ως υπάλληλοι τράπεζας ή ως δικηγόροι) και η συμπεριφορά τους να είναι η προβλεπόμενη. Δηλαδή να τηρούν την απαγόρευση κλήσεων σε καθημερινή βάση για την ίδια οφειλή, την κλήση στο χώρο εργασίας την άσκηση ψυχολογικής βίας, κλπ.

Στη γενική Γραμματεία Καταναλωτή δημιουργήθηκε Τμήμα Μητρώου για καταγγελίες οφειλετών, οι οποίοι εκτός των άλλων παραπόνων, (πρόκληση ηθικής βλάβης από πράξεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του αποδέκτη των προσωπικών τους δεδομένων), αναφέρουν ότι  αν και έχουν υπαχθεί στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γίνονται αδιάκοπα αποδέκτες οχλήσεων από εκπροσώπους εταιρειών, στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο της ενημέρωσής τους για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δηλαδή τους υπενθυμίζουν ήδη γνωστές οφειλές τους!!!, εφόσον για να υπαχθούν στην προστασία του Νόμου έχουν ενημερωθεί πλήρως από τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΩΝ …..ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Image

Αν είστε εγγυητής σε κάποιο δάνειο μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info(παπάκι)lekkakou(τελεία)gr ;h sto 2103842614 ώστε να κλείσουμε μία εντελώς δωρεάν συνάντηση.

Οι εγγυητές σε συμβάσεις δανείων, έκδοση πιστωτικών καρτών, λήψη προσωπικών δανείων, κ.λ.π., συνυπογράφουν με τον αρχικό οφειλέτη τις σχετικές συμβάσεις, χωρίς  να έχουν πλήρη πληροφόρηση  από τους αρμόδιους τραπεζικούς υπαλλήλους, σχετικά με τις ιδιαίτερες παραγράφους των συμβάσεων, που τους αφορούν. Εσφαλμένα, συνήθως,  νομίζουν ότι το περιεχόμενο της σύμβασης είναι διαφορετικό από αυτό που τελικά υπογράφουν.

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας (κλικ εδώ), οι εγγυητές «εν πλήρη αγνοία τους », παραιτούνται και από βασικές δικονομικές «ενστάσεις τους», με κυριότερες την «ένσταση  διζήσεως» και την «ένσταση από το ευεργέτημα ελευθέρωσης».  Ενστάσεις, οι οποίες μπορούν Continue reading

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 • Σημαντικότατη και πάλι απόφαση  εξέδωσε η  κ. Ειρηνοδίκης  Αλεξανδρουπόλεως,  τον Ιανουάριο του 2014. Το μήνυμα που στέλνει σε όλους τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες είναι ότι η Πολιτεία μας έχει έννομη  τάξη πραγμάτων και θεμελιώδεις συνταγματικές και δημοκρατικές διατάξεις, οι οποίες εφαρμοζόμενες ορθά από άξιους δικαστικούς λειτουργούς, λειτουργούν σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών.

Continue reading