Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια: Ποιοι κινδυνεύουν, ποιοι σώζονται;

tsakalotos

Διέξοδο στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων φιλοδοξούν να δώσουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για τη «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», που κατατέθηκε το Σάββατο στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, Continue reading

Advertisements

Τι πρέπει να γίνει για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων

Της Ιωάννας Καλαντζάκου

Τα νέα τραπεζικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία  τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια» αυξήθηκαν κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2015, προδίδουν ότι η εξεύρεση νομοθετικής ρύθμισης για το πρόβλημα δεν είναι μόνο ζήτημα αισθήματος δικαίου και ανακούφισης των δανειοληπτών, αλλά και στήριξης του τραπεζικού συστήματος, καθώς ο διακανονισμός των χρεών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληρωμές μικρότερων δόσεων σε περιπτώσεις που σήμερα δεν καταβάλλεται τίποτε.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική αγορά επιβάλλει, πράγματι, να ληφθούν μέτρα για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και οικογένειες με τα οποία θα κάμπτεται, έστω υπό προϋποθέσεις, η παραδοσιακή νομική αντιμετώπιση του ότι ο καθένας μας αναλαμβάνει τις ευθύνες –και τις συνέπειες- των επιλογών του. Σε περιόδους δριμείας και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διάγουμε επί πενταετία, η θεώρηση αυτή γίνεται και άδικη και οικονομικά επιβλαβής. Άδικη επειδή δανεισμοί απόλυτα σώφρονες «τότε» έχουν καταστεί αφόρητα επαχθείς μετά την κατακρήμνιση των εισοδημάτων και των τιμών των ακινήτων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η υπερχρέωση δεν έχει καν προκύψει από δανεισμό αλλά από δυσανάλογη αύξηση των φόρων σε περίοδο μείωσης τόσο του εισοδήματος όσο και της εμπορικής αξίας της περιουσίας των φορολογουμένων. Πέραν της αδικίας, υπάρχει και η συνιστώσα της οικονομικής βλάβης: τυχόν μαζική αναγκαστική εκποίηση ακινήτων σε ευτελείς αξίες θα ωθήσει τις τιμές προς περαιτέρω χαμηλά επίπεδα επιτείνοντας τον αποπληθωρισμό.

Οσοδήποτε δύσκολο, είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρξει νομοθετική πρόνοια για την ελάφρυνση των οφειλετών.

Ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλία στον τομέα αυτό, καρποί της οποίας ήταν οι νόμοι 4305/14 και 4307/14 για τη ρύθμιση των οφειλών προς τον δημόσιο τομέα και τις τράπεζες αντίστοιχα. Η σημερινή κυβέρνηση μελετά την αναμόρφωση και επέκταση των ρυθμίσεων αυτών –και η έκρηξη των νέων κόκκινων δανείων του πρώτου διμήνου του 2015 δείχνει ότι όντως οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι γενναιότερες.

Η ανάγκη τολμηρότερων ρυθμίσεων υπήρξε εμφανής ήδη στις ρυθμίσεις των οφειλών προς το Δημόσιο και τους σχετικούς περιορισμούς του α.51 ν. 4305/14. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική διάταξη παρέχει έκπτωση επί των προσαυξήσεων (κλιμακούμενη από 20% μέχρι και 100% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του κεφαλαίου) και διακανονισμό τη οφειλής μέχρι και σε 100 δόσεις για οφειλές έως 15.000 ευρώ και σε 72 δόσεις για οφειλές άνω του ποσού αυτού και μέχρι ενός εκατομμυρίου. Οι οφειλέτες με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Παρατηρεί κανείς ευθύς εξαρχής ότι, είτε λόγω της παράδοξης άποψης πως όσοι οφείλουν πολλά έχουν δήθεν να τα εξοφλήσουν, είτε επειδή–για όποιους λόγους (τιμωρητικούς ή εξυπηρετικούς συμφερόντων)- οι δανειστές μας  εμμένουν ότι οι μεγαλο-οφειλέτες πρέπει να διωχθούν και όχι να διευκολυνθούν ακόμη και αν ο ταμειακός ισολογισμός για το Δημόσιο είναι αρνητικός, οι 100 δόσεις επιφυλάχθηκαν στους οφειλέτες μέχρι 15.000 ευρώ, ενώ η λογική υποδεικνύει πως οι μεγαλύτεροι διακανονισμοί απαιτούνται ακριβώς όταν είναι μεγαλύτερα τα χρέη.

Το δικαίωμα των 100 δόσεων έπρεπε να δοθεί και στους οφειλέτες μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ, πράγμα που ελπίζει κανείς να γίνει τώρα,  ενώ υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις, όπως π.χ. αποτίμηση περιουσίας και έλεγχο ετησίου εισοδήματος, θα έπρεπε οι φορολογικές αρχές να έχουν δικαίωμα να εγκρίνουν και ακόμη μακρότερους διακανονισμούς. Επίσης έπρεπε να προβλεφθεί ρύθμιση και για τους μεγάλους οφειλέτες, των άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ρυθμίσεις θα μπορούσαν να επανεξετάζονται ανάλογα με την εξέλιξη του ετησίου εισοδήματος ή να συνοδεύονται από όρους, όπως π.χ. η υποχρέωση του οφειλέτη να προχωρήσει σε εκποίηση κάποιου περιουσιακού του στοιχείου πέραν της κύριας κατοικίας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, άλλως το στοιχείο αυτό να εκποιείται αναγκαστικά ή να περιέρχεται στο Δημόσιο.

Στο σημείο αυτό αρμόζει και μία παρατήρηση οικονομικού χαρακτήρα για το μέλλον. Καθώς το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 25%, όσο οι ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπονται μικροί και οι φορολογικές υποχρεώσεις μένουν στο σημερινό υψηλό επίπεδο υπάρχει ορατός κίνδυνος, όπως αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια, έτσι να δημιουργούνται και νέοι χρεώστες του Δημοσίου που θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Αν δεν αποκατασταθεί ισορροπία στο σημείο αυτό, αύριο θα χρειαστεί νέα ρύθμιση που θα αποδειχθεί με τη σειρά της ανεπαρκής με αποτέλεσμα έναν φαύλο κύκλο φόρων – υπερχρέωσης- ρύθμισης κ.ο.κ…

Ως προς τα κόκκινα δάνεια, ο ν. 4307/14 περιλάμβανε δύο βασικές ρυθμίσεις. Η πρώτη παρέχει τη δυνατότητα στους οφειλέτες προς τράπεζες, εφόσον επιτύχουν ρύθμιση με αυτές μέσω ελεύθερης διαπραγμάτευσης, να έχουν πρόσθετη έκπτωση προσαυξήσεων 20% στις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Η δεύτερη προβλέπει έκτακτη διαδικασία δικαστικής επικύρωσης σχεδίου ρύθμισης χρεών μεταξύ εμπόρου οφειλέτη και δανειστών του που «εκπροσωπούν» το 50,1% των χρεών του – με δεσμευτική ισχύ και έναντι των υπολοίπων δανειστών. Πέραν αυτών καθιερώθηκε και διαδικασία ειδικής διαχείρισης για την επίσπευση εκποίησης του ενεργητικού επιχειρήσεων, που όμως δεν εντάσσεται άμεσα στο θέμα της ρύθμισης των κόκκινων δανείων, το οποίο μας απασχολεί εδώ.

Το μείζον νομικό και οικονομικό ζήτημα σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια εστιάζεται στο αν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια υπό τα οποία οι όποιες ρυθμίσεις θα ήταν υποχρεωτικές για τις πιστώτριες τράπεζες. Η ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του ν. 4307/14 δεν εισάγει κανένα τέτοιο υποχρεωτικό στοιχείο για τις τράπεζες. Η σχετική ρύθμιση έχει μοναδική αξία ότι, αν πετύχει κανείς διαγραφή με την τράπεζα, εξασφαλίζει επιπλέον διαγραφή χρέους προς το Δημόσιο – και δη τη διαγραφή επιπλέον 20% των προσαυξήσεων.

Όπως όμως αναφέραμε, η ρύθμιση στο Δημόσιο έπρεπε να είναι και πολύ πιο «γενναιόδωρη» αλλά και αυτοτελής. Μόνο τότε θα είχε αξία ο συνδυασμός της με τη ρύθμιση των τραπεζικών δανείων, αν η τελευταία είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις τράπεζες. Οι προϋποθέσεις ενός τέτοιου χαρακτήρα μπορούν να αναζητηθούν με βάση την αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τη φύση τους (κύρια κατοικία, εξοχική, γεωτεμάχια) και το τρέχον εισόδημά του.

Πρόσθετο πρόβλημα στη ρύθμιση του ν. 4307/14 είναι ότι προϋποθέτει την εκ προοιμίου παραίτηση από τυχόν αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη ή στις διαδικασίες του πτωχευτικού δικαίου. Ζητείται, δηλαδή, από τους οφειλέτες να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα χωρίς καμία εγγύηση ότι η τράπεζα θα δεχθεί την αίτησή τους. Θα ήταν πολύ λογικότερο να απαιτείται η παραίτηση κατά την υπογραφή της νέας σύμβασης με την τράπεζα και αφού η τελευταία θα είχε αποδεχθεί την αίτηση του οφειλέτη. Συνδυαζόμενη με την έλλειψη υποχρεωτικότητας της ρύθμισης για τις τράπεζες, η αξίωση αυτή του νομοθέτη για παραίτηση από ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα περιορίζει, φοβούμαι, την αποτελεσματικότητα της νομοθετικής παρέμβασης.

Επιφυλάξεις περιορισμένης αποτελεσματικότητας μπορεί να εκφράσει κανείς και για το δεύτερο σκέλος του ν.4307 που προβλέπει έκτακτη διαδικασία ρύθμισης χρεών εμπόρων με δέσμευση των πιστωτών που διαφωνούν. Σχετική διαδικασία προβλέπεται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, η θεσπισθείσα όμως, με χροιά έκτακτου μέτρου, από  τον ν.4307 προβλέπει μικρότερη πλειοψηφία πιστωτών: αν το 50,1% του συνόλου των απαιτήσεων –και ίδιο ποσοστό των απαιτήσεων με εμπράγματη ασφάλεια- συμφωνήσει, δεσμεύεται η μειοψηφία που διαφωνεί. Υπάρχει, ωστόσο, ένα κρίσιμο σημείο που μπορεί να αναιρέσει τη χρησιμότητα της διάταξης: οι συμβιβασμοί αυτοί δεν καταλαμβάνουν τον δημόσιο τομέα ούτε τις προνομιακές απαιτήσεις των εργαζομένων. Οι μεν εργασιακές απαιτήσεις διακανονίζονται σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, στον δε δημόσιο τομέα η δικαστική έγκριση του συμβιβασμού απλώς παρέχει το δικαίωμα υπαγωγής σε δόσεις με πρόσθετη έκπτωση 20% επί των προσαυξήσεων (δηλαδή συνολικά με 40% έκπτωση επί των προσαυξήσεων). Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση υπερχρέωσης έχουν συνήθως οφειλές και προς τον δημόσιο τομέα και προς τους εργαζομένους τους, αυτός ο διακανονισμός μπορεί να μην είναι αρκετός για τη διάσωσή τους.

Θα προσθέσω στα προβλήματα της διαδικασίας αυτής την προϋπόθεση του νόμου να συμφωνούν δύο τουλάχιστον χρηματοδοτικοί φορείς. Η προϋπόθεση αυτή γεννά το ενδεχόμενο μία τράπεζα με δεύτερη προσημείωση υποθήκης (και άρα με ελάχιστη εξασφάλιση) να αξιώνει αναλογικώς μεγαλύτερο μερίδιο προκειμένου να συναινέσει στον συμβιβασμό εάν γνωρίζει ότι η συναίνεσή της είναι απαραίτητη για την κατάρτιση του συμβιβασμού.

Η μόνη κατηγορία οφειλετών στην οποία η προβλεπόμενη ρύθμιση ανοίγει μία οδό διακανονισμού των οφειλών προς το Δημόσιο μη προβλεπόμενη από τον ν. 4305/14 είναι οι μεγάλοι οφειλέτες άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Οι οφειλέτες αυτοί εξαιρούνται από τη ρύθμιση του ν. 4305. Εάν όμως επιτύχουν δικαστική επικύρωση ρύθμισης των οφειλών τους κατά τον ν. 4307, αποκτούν νομική δυνατότητα να ζητήσουν διαγραφή του 40% των προσαυξήσεων και καταβολή της οφειλής σε εκατό δόσεις, δυνατότητα που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για κάποιες επιχειρήσεις. Το κίνητρο δεν είναι αμελητέο, αλλά η ένταση της οικονομικής κρίσης μπορεί να αποδείξει ότι ακόμη και αυτό είναι ανεπαρκές.

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν, όπως όλοι διαπιστώνουμε, αποφασιστικές τομές για την κατανομή των ζημιών που επισώρευσε η πενταετής ήδη ύφεση.  Οι τομές  αυτές ενέχουν και νομικές και αξιολογικές δυσχέρειες, πρέπει όμως να γίνουν. Οι νόμοι 4305 και 4307 είναι πιθανότατα ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, δεν είναι όμως επαρκείς. Θα χρειαστούν γενναιότερες παρεμβάσεις. Και, ίσως το δυσκολότερο, θα χρειαστεί να προσαρμοστεί το φορολογικό σύστημα στην οικονομική πραγματικότητα ώστε να μη δημιουργεί όλο και περισσότερους μελλοντικούς χρεώστες όπως συμβαίνει σήμερα.

*Απόσπασμα από ομιλία Ιωάννας Καλαντζάκου, Αντιπροέδρου Δ.Σ.Α., Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τα «Κόκκινα Δάνεια» στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στις 5 Μαρτίου 2015.

Πηγή:www.capital.gr

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η πρώτη νομοθετικά θεσμοθετημένη δυνατότητα κατ’ ιδίαν διαπραγμάτευσης των δανειοληπτών με τις Τράπεζες.

Από 01.01.2015 ξεκίνησε μία «νέα εποχή» για την επανα-διαπραγμάτευση των τραπεζικών οφειλών που είναι σε καθυστέρηση. Ξεκίνησε η υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τράπεζες..  Θα λειτουργήσει παράλληλα με το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε για την ενιαία αντιμετώπιση των επιχειρηματικών οφειλών (δάνεια, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, προμηθευτές, κ.α). Continue reading

ΤΩΡΑ ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αναδημοσιεύουμε ολη την νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση

ιδιωτικού χρέους

που έγινε ποτέ

Στόχοι

 • Παροχή κινήτρων για συμμετοχή των οφειλετών και τραπεζών σε

πρόγραμμα ρύθμισης – διαγραφής χρεών.

 • Ελάφρυνση και διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων

και επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής

ασφάλισης, που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς

τράπεζες.

 • Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, με

δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών.

 • Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Όφελος

 • 180.000 επιχειρήσεις έχουν μια «δεύτερη ευκαιρία» για

ένα νέο ξεκίνημα.

 • Τουλάχιστον 350.000 υφιστάμενες θέσεις εργασίας

διασώζονται.

 • Η διάσωση και «διατήρηση σε ζωή» χιλιάδων

επιχειρήσεων μέσα από τη ρύθμιση των δανειακών τους

υποχρεώσεων, θα έχει μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό

όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, από την

είσπραξη μελλοντικών φόρων αλλά και την πληρωμή

ασφαλιστικών εισφορών.

 

ΡΥΘΜΙΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση χρεών

Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών

 

Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση

 • Δικαίωμα υπαγωγής έχουν Μικρές Επιχειρήσεις ή Επαγγελματίες

που:

 • Κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013 είχαν κύκλο εργασιών

έως 2,5 εκατ. ευρώ.

 • Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του

ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτή.

 • Δεν έχουν παύσει τις εργασίες τους.
 • Δεν έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Πτωχευτικό Κώδικα

και

 • Δεν έχουν καταδικαστεί – οι φορείς των επιχειρήσεων ή

επαγγελματίες – για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του

Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Επιλέξιμες διαγραφές

 • Διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκους, οφειλετών

που την 30.06.2014 είχαν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια

προς τις τράπεζες σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών

(επίδικη ή ρυθμισμένη) και δεν είχαν φορολογική και ασφαλιστική

ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων ή είχαν λόγω ρύθμισης.

 • Οι διαγραφές αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις της

τράπεζας προς τον οφειλέτη που συνολικά ανά επιλέξιμο

οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ. Ισούνται

δε τουλάχιστον με το 50% των συνολικών απαιτήσεων του

χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη ή, εφόσον είναι

μικρότερο, το ποσό που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το

υπόλοιπο της απαίτησης της τράπεζας κατά του οφειλέτη να μην

υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του ιδίου

και των συνοφειλετών.

Διαδικασία

 • Ο οφειλέτης υποβάλλει βεβαίωση προς την τράπεζα όπου

αποτυπώνονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του,

ώστε να προσδιορισθεί η καθαρή περιουσιακή θέση του.

 • Η τράπεζα παρέχει την αιτούμενη ρύθμιση ή/και διαγραφή, σύμφωνα

με κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούμενου

να αντεπεξέλθει στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις. Η τράπεζα

μπορεί να παράσχει ρύθμιση ή/και διαγραφή υπό διαφορετικούς

όρους από τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση. Σε περίπτωση

διαγραφής πίστωσης που έχει εγγυηθεί μερικά το Ελληνικό Δημόσιο,

η σχετική διαγραφή κατανέμεται αναλογικά και στο εγγυημένο

ποσοστό.

Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.4305/2014

 • Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίσει στη Φορολογική

Διοίκηση ή/και στους ΦΚΑ βεβαίωση χρηματοδοτικού φορέα ότι έχει

υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών του προς αυτόν, δικαιούται να υπαχθεί

στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του

στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στους ΦΚΑ, που προβλέπεται στα

άρθρα 51 και 54 του ν. 4305/2014, μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις,

λαμβάνοντας πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων τόκων και

προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, πέραν των

προβλεπομένων στα ανωτέρω άρθρα.

 • Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις οφειλετών που

κατά το χρόνο προσκόμισης της βεβαίωσης του χρηματοδοτικού

φορέα έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των άρθρων 51 και 54 του

ν. 4305/2014 και τηρούν τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.

Μη εκπλήρωση όρων ρύθμισης

 • Η μη προσήκουσα εκπλήρωση από τον οφειλέτη των όρων

ρύθμισης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα άρθρα 51 και 54 του ν.

4305/2014 για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών

(3) μηνών, ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις,

προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των ρυθμισθεισών

υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου

(μείον τυχόν καταβολές που έχουν γίνει στο πλαίσιο των ρυθμίσεων}

και την αναδρομική αναβίωση του συνόλου των προς όλους

διαγραφεισών υποχρεώσεων, προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων

εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία καθίστανται στο σύνολό τους

άμεσα απαιτητά και ληξιπρόθεσμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

 

 

Δικαίωμα υπαγωγής

 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εμπορική ιδιότητα, σύμφωνα

με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.

3588/2007), το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του

στην Ελλάδα δύναται, μέχρι τις 31.03.2016, να αιτείται τη ρύθμιση

των υποχρεώσεών του, εφόσον στη ρύθμιση αυτή συναινούν

πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον 50,1% του συνόλου

των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον 50,1% των

τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με άλλης μορφής

εξασφαλιστική συμφωνία ως προς περιουσιακό στοιχείο.

 • Η συναίνεση των πιστωτών αποτυπώνεται σε συμφωνία ρύθμισης,

η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του οφειλέτη.

 

Εκδίκαση αίτησης

 • Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές

Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την

έδρα του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας.

 • Το δικαστήριο αποδέχεται την αίτηση και ρυθμίζει τις

υποχρεώσεις του οφειλέτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην

συνυποβληθείσα με την αίτηση συμφωνία ρύθμισης, εάν οι

συμβαλλόμενοι πιστωτές στη συμφωνία ρύθμισης εκπροσωπούν το

απαιτούμενο είδος και ποσοστό απαιτήσεων.

Αποτελέσματα ρύθμισης

 • Η αποδοχή της αίτησης του άρθρου 3 από το δικαστήριο επιφέρει τα

ακόλουθα αποτελέσματα αποκλειστικά για τις ρυθμιζόμενες

απαιτήσεις:

 • Εφόσον το προβλέπει η συμφωνία ρύθμισης, δύνανται να

αναστέλλονται οι ατομικές και συλλογικές διώξεις των

πιστωτών κατά του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών για

ορισμένο διάστημα, έως τριών μηνών, από την δημοσίευση της

απόφασης περί αποδοχή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, για

την ίδια διάρκεια, αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων των

συμβαλλόμενων πιστωτών κατά των εγγυητών και τυχόν

συνοφειλετών του για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων,

 • Αναστέλλεται, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την

δημοσίευση της απόφασης που αποδέχεται την αίτηση, η λήψη

κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης,

συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης πτώχευσης, σε βάρος του

οφειλέτη.

 • Εξοφλείται το οφειλόμενο στους εργαζόμενους χρέος του

εδαφίου (γ) του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα σε 12

ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

 • Οφειλέτης του οποίου οι υποχρεώσεις έχουν ρυθμισθεί βάσει

συμφωνίας επικυρωμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

νόμου, δικαιούται να υπαχθεί στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης

της ληξιπρόθεσμης οφειλής του στη Φορολογική Διοίκηση

ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία, που προβλέπεται στα άρθρα 51

και 54 του ν. 4305/2014, μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις,

λαμβάνοντας πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων τόκων και

προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, σε σχέση με

το προβλεπόμενα στα ανωτέρω άρθρα, ανάλογα με τον αριθμό των

δόσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ή

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Δικαίωμα υπαγωγής

 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, το οποίο

έχει την έδρα του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε γενική και μόνιμη

αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων,

δύναται να υπάγεται σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

 • Η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, στους

οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον μια τράπεζα, οι οποίοι

εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των απαιτήσεων

σε βάρος του οφειλέτη.

 • Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές

Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την έδρα

του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

 Διαδικασία

 • Το δικαστήριο, αποδεχόμενο την αίτηση, διορίζει με την απόφαση του

τον προτεινόμενο στην αίτηση ειδικό διαχειριστή, εκτός εάν υπάρχει

πέραν της μιας αίτηση ή κύρια παρέμβαση με το αυτό αίτημα (θέση

σε ειδική διαχείριση) και διαφορετική πρόταση ως προς τον ειδικό

διαχειριστή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο

μεταξύ των προταθέντων. Η απόφαση επί της αιτήσεως εκδίδεται

εντός μηνός από τη συζήτηση.

 • Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου

η εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της

επιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στον διοριζόμενο ειδικό

διαχειριστή.

 • Το συντομότερο δυνατόν από την εγκατάστασή του, ο ειδικός

διαχειριστής διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την

εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση

επιχείρησης, ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης

(κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων εφόσον αυτά δεν αποτελούν

κλάδους.

 • Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον ειδικό διαχειριστή η

μεταβίβαση τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της

επιχείρησης (ως λογιστική αξία), και εάν κατά την εκτίμησή του, βάσει

των αναγγελθεισών απαιτήσεων, το προϊόν ρευστοποίησης

επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση όλων των πιστωτών,

υποβάλλει σχετικό αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο δύναται

να παρατείνει τον διορισμό του με αποκλειστικό αντικείμενο την

διάθεση του προϊόντος ρευστοποίησης προς τους δικαιούχους.

 • Σε περίπτωση πλήρους ικανοποίησης του συνόλου των πιστωτών,

τα εταιρικά όργανα ή ο ιδιοκτήτης, κατά περίπτωση, ανακτούν την

διοίκηση του φορέα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο

ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης

του οφειλέτη. Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης

προχωρά η εξέταση της.

Τα πάντα για τα κόκκινα δάνεια

-ΤΑ  ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

-ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 

Θέμα ωρών είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το οποίο θα αφορά : Continue reading

Οι 22 ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

Image

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, υπάρχουν τρεις τύποι ρυθμίσεων: Continue reading

Πληροφορίες – οδηγίες σχετικά με την ρύθμιση του Νόμου Χατζηδάκη

Αγαπητοί φίλοι,  

Σας παραθέτουμε πληροφορίες – οδηγίες σχετικά με την ρύθμιση  που ψηφίστηκε την 31-12-2013  για την απαγόρευση πλειστ/σμου της α’ κατοικίας  μέχρι την 31-12-2014. (Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ).

Αφορά κυρίως σε όλους όσους – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ – έχει κοινοποιηθεί στο παρελθόν  δ/γη πληρωμής από Τράπεζα.

(ΣΗΜ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΟΛΙΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ FAX 210-38.28.444 KAI EΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 210-38.42.614)

 

Μπορείτε να καταθέσετε  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 28-2-2014 στις Τράπεζες που οφείλετε τα εξής έγγραφα:  

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (βλ. παρακάτω )

2. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 2 ΕΤΏΝ ( βλ. παρακάτω 5)

Την οποία κίνηση λογαριασμού  θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ από την κατάθεση της Υπευθ. Δήλωσης να την καταθέσετε και αυτή, όπως και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σας λείπει.

Ορίζεται μηνιαία ελάχιστη καταβολή από 10% έως 20% κλιμακωτά του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος σας.

 

Στην υπεύθυνη δήλωση – έντυπο θα έχει η Τράπεζα- θα αιτηθείτε και θα προσκομίσετε και τα αντίστοιχα αποδεικτικά :

α. την εξαίρεση της κύριας κατοικίας σας ( δ/νση ) ( κατάθεση  τελευταίας δήλωσης φόρου εισοδήματος όπου εμφαίνεται ότι δηλωθεί ως τέτοια)

β.  δηλώνω ότι η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τις 200.000€ (λογαριασμό ΔΕΗ ακινήτου, όπου να εμφαίνεται η τιμή ζώνης και τα τετραγωνικά, αλλιώς έγγραφο από συμβ/φο για την αντικ. αξία του ακινήτου *)

γ. δηλώνω ότι οι οφειλές να μην αφορούν φόρους, τέλη, διοικητικά πρόστιμα, προς ΙΚΑ, προς ΟΤΑ, προς Δημόσιο, οφειλή από αδικοπραξία

δ. δηλώνω ότι το δηλωθέν καθαρό οικογενειακό εισόδημα (κατόπιν αφαίρεσης κρατήσεων ασφάλισης και ΦΜΥ και εισφοράς αλληλεγγύης) δεν υπερβαίνει τα 35.000€ ( εκκαθαριστικό )

ε. το σύνολο κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 270.000€ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα. ( Ε-9 ή  ΕΤΑΚ και την κίνηση του λογαριασμού της τελευτ. Διετίας για λογαριασμούς άνω των 1000,00€ *)

* όπου αστερίσκος σημαίνει ότι μπορείτε να καταθέσετε το συγκεκριμένο  έγγραφο εντός μηνός στην Τράπεζα.

ΣΗΜ:

 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μίας Τράπεζας, η οριζόμενη μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής
 • Δεν αφορά  όσους ήδη έχετε καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη και έχει ήδη εκδοθεί απόφαση.
 • Δεν αφορά σε όσους έχουν κερδίσει απόφαση Δικαστηρίου, περί αναστολής κάθε ενέργειας Τράπεζας.

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται ο πλειστηριασμός;

Οπως προκύπτει από τον νέο νόμο για την προστασία των πλειστηριασμών, μέχρι το τέλος του 2014 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος ως κύρια κατοικία του οφειλέτη εφόσον η αντικειμενική του αξία δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται επίσης παλαιότερη διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη για χρέη σε καταναλωτικά δάνεια ύψους έως 20.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο δεν έχει προσημειωθεί.

2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ προκειμένου να ενταχθώ στον νόμο;

Για να μπορέσει κανείς να μπει στη διαδικασία προστασίας της κατοικίας του πρέπει να ισχύουν όλα ανεξαιρέτως τα παρακάτω κριτήρια:
Α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 35.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, ο φόρος εισοδήματος και η εισφορά αλληλεγγύης
Β) Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ακίνητο που κινδυνεύει να βγει στον πλειστηριασμό.
Γ) Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις 20/11/2013 να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Από το ποσό των καταθέσεων εξαιρούνται τυχόν περιοδικές παροχές, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.

3. Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες;
Ναι. Αν στην η οικογένεια του οφειλέτη υπάρχουν τρία ή περισσότερα παιδιά ή αν ίδιος ο οφειλέτης έχει ή βαρύνεται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τότε τα παραπάνω όρια προσαυξάνονται κατά 10% έκαστο.

4. Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την αίτηση;
Υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα παραπάνω, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης είναι η 28η Φεβρουαρίου, εφόσον έχει ήδη κοινοποιηθεί επιταγή προς πληρωμή, ή εντός διμήνου από την επίδοση επιταγής προς πληρωμή. Γι’ αυτό και σε πολλές περιπτώσεις οι δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια περιμένουν να προχωρήσει η διαδικασία ώστε να καταθέσουν τα δικαιολογητικά.

5. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;
Για να προχωρήσει η διαδικασία προστασίας από τους πλειστηριασμούς ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται:
α) τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,
β) λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας,
γ) περιγραφή της πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στην προστασία του νόμου,
δ) λεπτομερώς οι κινήσεις καταθετικού του λογαριασμού που
ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες (δηλαδή από Ιανουάριο 2012 έως και Δεκέμβριο 2013).
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υπάρχει διορία ενός μηνός. Αν αυτή εκπνεύσει παύει να ισχύει η απαγόρευση.

6. Μέχρι πότε ισχύει ο νόμος;
Η διάρκεια ισχύος του νόμου είναι μέχρι τις 31/12/2014 και κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού οι οφειλέτες των κόκκινων δανείων υποχρεούνται να καταβάλλουν την ελάχιστη μηνιαία καταβολή.

7. Πώς υπολογίζεται η ελάχιστη καταβολή;
Ο τύπος υπολογισμού για την ελάχιστη καταβολή είναι ο εξής:
Για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ (εξαιρουμένων των κρατήσεων), η μηνιαία καταβολή ανέρχεται σε 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος. Για εκείνους που έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ (εξαιρουμένων κρατήσεων) η μηνιαία καταβολή ανέρχεται σε 10% για τα πρώτα 15.000 ευρώ και σε 20% για το υπερβάλλον εισόδημα.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόμενη μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής

Για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για τον υπολογισμό του 10% και 20% αντιστοίχως το όριο των 15.000 ευρώ αναπροσαρμόζεται στις 20.000 ευρώ. Επίσης, αν υπάρχουν περισσότερα του ενός δάνεια η μηναία καταβολή μοιράζεται συμμετρικά στο σύνολο των δανειστών, ανάλογα με το ύψος των οφειλών.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η μηνιαία καταβολή ορίζεται ως ποσοστό τουλάχιστον 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Τέλος, για οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα ίσο με το επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

8. Υπάρχει περίπτωση να αρθεί η απαγόρευση του πλειστηριασμού που μπορούν να φέρουν τα κόκκινα δάνεια;
Ναι, σε τρεις περιπτώσεις:
1. Αν η υπεύθυνη δήλωση για την υπαγωγή στον νόμο δεν υποβληθεί εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.
2. Αν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός μηνός από τη σχετική ενημέρωση του οφειλέτη.
3. Αν δεν καταβληθούν συνολικά τρεις δόσεις, όχι απαραίτητα συνεχόμενες.

9.Τι συμβαίνει αν έχω κόκκινα δάνεια σε «κακή» τράπεζα;
Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος ισχύει κανονικά, με τη διαφορά ότι ο οφειλέτης θα πρέπει να κάνει την αίτηση στον εκκαθαριστή που έχει αναλάβει τα «κακά» δάνεια της τράπεζας και αντίστοιχα να πληρώνει σε αυτόν την ελάχιστη καταβολή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέσθε στο 210-38.42.614

 

ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ – ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΕ

Image

Παράταση έως και 10 χρόνια για την αποπληρωμή των δανείων των αγροτών στην παλαιά Αγροτική Τράπεζα  και με χαμηλά επιτόκια.

-Γενναίο κούρεμα στις προσημειώσεις και τις αξίες υποθηκευμένων ακινήτων.

Τη διαβεβαίωση ότι θα ρυθμιστεί η εκκρεμότητα για τα ληξιπρόθεσμα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των αγροτών στην ΑΤΕ, έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης κάνοντας δεκτά, όπως είπε, σχετικά αιτήματα βουλευτών.

Είχαν προηγηθεί έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, με τους βουλευτές της συμπολίτευσης να πιέζουν την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την διευθέτηση των «κόκκινων δανείων».

Αρχικά κατέθεσαν σήμερα σχετική τροπολογία 9 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ενώ λίγο αργότερα, επανακατατέθηκε η ίδια ρύθμιση, με την υπογραφή, αυτή τη φορά 30 συνολικά βουλευτών, συμπεριλαμβανομένων και της ΝΔ .

 

Πηγή: bankwars.gr

Λύση-εξπρές με κούρεμα τόκων έως το τέλος του έτους

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ», προς την κατεύθυνση αυτή έχει ήδη ανάψει το «πράσινο φως» και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στελέχη του οποίου σημειώνουν πως «μια τέτοια ρύθμιση θα ενθαρρύνει τις τράπεζες να προχωρήσουν σε πιο ενεργή προσέγγιση των δανειοληπτών».
Επισήμως, τα «κόκκινα» δάνεια ανήλθαν στο 30% του συνολικού αριθμού χορηγήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Ωστόσο, οι προβλέψεις των τραπεζιτών σκιαγραφούν ένα ακόμη πιο δυσοίωνο τοπίο, εκτιμώντας νέο άλμα τους στο 35% του συνολικού τους αριθμού, πριν μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση περί αποκλιμάκωσης. Και τούτο, με δεδομένες τη σωρευτική απώλεια τουλάχιστον του 30% του εισοδήματος των νοικοκυριών στη διάρκεια των τελευταίων ετών, αλλά και την υποχώρηση της αξίας των σπιτιών που αγοράστηκαν με δανεισμό τουλάχιστον κατά 35%. Στα αρνητικά της συγκυρίας θα πρέπει να συνεκτιμηθούν το «πάγωμα» της αγοράς ακινήτων, που δεν επιτρέπει πώληση των περιουσιών που έχουν ήδη αγοραστεί, αλλά και οι ασάφειες που εξακολουθούν να υφίστανται σε ό,τι αφορά το καθεστώς των πλειστηριασμών.

«Σε ένα τέτοιο τοπίο, το κούρεμα των δανείων αποτελεί, πρακτικώς, μονόδρομο…», σημειώνουν τραπεζικοί κύκλοι, προσθέτοντας με νόημα πως τα «κόκκινα» δάνεια αποτελούν σήμερα θηλιά στον λαιμό και των τραπεζών. «Το βάρος του χρέους θα πρέπει να αναθεωρηθεί -δεν μπορούμε ως τράπεζες να αρνούμαστε αυτό που ζητάμε να κάνουν οι διεθνείς πιστωτές για τη χώρα», εκτιμούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με δεδομένο ότι η λύση του κουρέματος μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της αποπληρωμής. Εξάλλου, ουδείς θα ήθελε να σκεφτεί την εναλλακτική λύση: την πώληση, δηλαδή, των δανείων αυτών (σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές) σε ειδικευμένες πτωχευτικές εταιρείες -τα λεγόμενα «distress funds».

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΛΥΣΗ (ΚΑΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η λύση του κουρέματος των τόκων στα «κόκκινα» δάνεια συμφέρει ιδιαιτέρως και τις ίδιες τις τράπεζες, με δεδομένο ότι για τα μη εξυπηρετούμενα έχουν ήδη υπολογίσει στους ισολογισμούς τους μεγάλες προβλέψεις επισφαλειών. Με τις προβλέψεις αυτές, στην ουσία έχουν ήδη «ξεγράψει» μέρος των δανείων αυτών, χάνοντας έως και το 95% της αξίας τους. Όπως είναι αυτονόητο, τις συμφέρει πολύ περισσότερο, αντί να χάσουν σχεδόν το σύνολο του ποσού, να «κουρέψουν» ένα ποσοστό του περί το 20%-25%…
Σύμφωνα πάντα με κύκλους της τραπεζικής αγοράς, η λύση αυτή είναι περισσότερο συμφέρουσα έναντι και των προγραμμάτων ρύθμισης, τα οποία προσφέρουν ήδη αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο λόγος; Σχεδόν το ήμισυ αυτών των ρυθμίσεων καταρρέουν πριν καλά καλά προλάβουν να αρχίσουν να εφαρμόζονται! Μόνο στο πρώτο εξάμηνο φέτος τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αντιπροσώπευαν το 30% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου (όπερ σημαίνει ότι χορηγήσεις ύψους άνω των 62 δισ. ευρώ έχουν χτυπήσει «κόκκινο»). Από τα δάνεια αυτά, ένα στα τέσσερα έχει ρυθμιστεί και εξ αυτών το ένα στα δύο καταγγέλλεται εκ νέου, με δεδομένο ότι ο δανειολήπτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στη νέα, χαμηλότερη δόση.

ΤΟΚΟΙ: ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Σύμφωνα με τη λύση που έχει προκριθεί, το κούρεμα των δανείων θα ξεκινήσει από τους τόκους που έχουν ήδη κεφαλαιοποιηθεί. Έτσι, τα προγράμματα ρύθμισης που ετοιμάζονται να βγάλουν στην αγορά οι ελληνικές τράπεζες για τα «κόκκινα» και τα καθυστερημένα δάνεια (μάλιστα, ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να ανακοινώσει το σχετικό πρόγραμμά του πιθανότατα ακόμη και εντός της εβδομάδας) προβλέπουν την αφαίρεση του αθροίσματος των τόκων που έχουν προκύψει από καθυστερήσεις πληρωμών, οι οποίοι με τη σειρά τους προστέθηκαν στο κεφάλαιο, αυξάνοντας τη συνολική οφειλή.
Ορισμένες τράπεζες προχωρούν ήδη σε κούρεμα τμήματος των τόκων σε καθυστερούμενα δάνεια, τα οποία ρυθμίζουν -όλα αυτά όμως πριν ρίξουν στην αγορά τα νέα τους προγράμματα, που θα προβλέπουν κούρεμα στους τόκους που έχουν κεφαλαιοποιηθεί, ταυτόχρονα με αναπροσαρμογές στο ύψος της δόσης. Τα προγράμματα αυτά θα χαρίζουν ένα μέρος των τόκων κάθε χρόνο στον συνεπή δανειολήπτη, οι δε τόκοι θα μένουν προσωρινά εκτός δανείου (δηλαδή, δεν θα συνυπολογίζονται στις οφειλές και στις πληρωμές που θα συμφωνούνται στο πλαίσιο της ρύθμισης). Εφόσον ο δανειολήπτης αποδεικνύεται συνεπής στις πληρωμές του, τότε οι τόκοι αυτοί θα διαγράφονται μόνιμα.
Πρακτικά, το κούρεμα -παρότι μέχρι σήμερα ξορκιζόταν ως η λύση που δεν θα έπρεπε να πέσει ποτέ στο τραπέζι- προβάλλει πλέον ως η μόνη ρεαλιστική απάντηση, με δεδομένο ότι, μετά τους πρώτους έξι μήνες καθυστέρησης, δανειολήπτες που αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πνίγονται κυριολεκτικά από τα πανωτόκια (από τη στιγμή που, μετά την παρέλευση του εξαμήνου, ο τόκος υπερημερίας εφαρμόζεται σε όλο το ποσό του δανείου και όχι μόνο στις καθυστερούμενες δόσεις).

ΘΕΛΟΥΝ ΔΟΣΗ ΜΙΚΡΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
Τα νέα προγράμματα ρύθμισης θα είναι εστιασμένα στη λογική τής μικρής δόσης (πάντοτε ανάλογα και με το εισόδημα του πελάτη), ώστε το ρυθμισμένο δάνειο να εξυπηρετείται κανονικά.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι στην οδηγία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα στοιχεία των «κόκκινων» δανείων που θα πρέπει να δημοσιοποιούν οι τράπεζες αναφέρεται πως στα έσοδα οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο που προβλέπει η σύμβαση του δανείου και όχι τα επιτόκια υπερημερίας.

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες φέρονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε κούρεμα και των οφειλόμενων επιχειρηματικών δανείων, για ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 15% με 20% της οφειλής.
Όπως ομολογούν τραπεζικά στελέχη, «συχνά το κούρεμα είναι απαραίτητο για να σωθεί μια επιχείρηση, από τη στιγμή που, αν ένας επιχειρηματίας έχει δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και, παράλληλα, δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρει τις εξασφαλίσεις αυτές, τότε μπορεί να έρθει σε διακανονισμό με την τράπεζα, ώστε να πληρώσει το 80% του κεφαλαίου και, στη λήξη της αποπληρωμής, να του χαριστεί το υπόλοιπο 20%».


ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΟΕΚ Ρύθμιση -ανάσα για 97.000 δανειολήπτες

Πέραν των αναμενόμενων ρυθμίσεων που αφορούν συνολικά τα καταναλωτικά δάνεια, ρύθμιση-ανάσα ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες και για τα δάνεια που είχαν ληφθεί από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Στο πλαίσιό της, περισσότεροι από 97.000 δανειολήπτες, που είχαν λάβει δάνεια επιδοτούμενα από τον οργανισμό, θα δουν τη μηνιαία δόση τους να υποχωρεί ακόμα και κατά 50%.
Στην παρούσα φάση, τα δάνεια του ΟΕΚ είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας-ΕΚΤ (0,5% σήμερα) και δεν υπερβαίνουν το 3%. Το επιτόκιο είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό από 40% μέχρι και 100%: αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δανειολήπτης, ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση και τον τόπο διαμονής, είχε έκπτωση στο επιτόκιο που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε ακόμη και το 100%.
Με τα συγκεκριμένα δάνεια, το κατ’ εξοχήν «αγκάθι» ήταν όχι τόσο το επιτόκιο, όσο η σύντομη διάρκεια αποπληρωμής (που δεν καμία περίπτωση δεν υπερέβαινε τα 15 έτη. Πρακτικά, αυτό σήμαινε ότι το συνολικό ποσό (συν τους τόκους) θα έπρεπε να επιστραφεί σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, όπερ οδηγούσε σε δόση αρκετά μεγάλη, παρά το χαμηλό του (επιδοτούμενου) επιτοκίου.

Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
Μέχρι σήμερα (και προκειμένου να προχωρήσουν σε ρύθμιση), οι δανειολήπτες θα έπρεπε να παραιτηθούν της επιδότησης. Το πρόβλημα λύθηκε με νομοθετική ρύθμιση, καθώς το υπουργείο Εργασίας, το υπουργείο Ανάπτυξης και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών συμφώνησαν να διατηρηθεί η επιδότηση (για όσο διάστημα απομένει για κάθε δανειολήπτη) και, ταυτόχρονα, να υπάρξει επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.
Βάσει της ρύθμισης, οι τράπεζες θα δέχονται επιμήκυνση των δανείων μέχρι και διάστημα 10 χρόνων, χωρίς να χάνεται η επιδότηση του επιτοκίου. Έτσι, οι δανειολήπτες θα δουν τη δόση τους να μειώνεται σημαντικά (μεσοσταθμικά κατά 50%, αναλόγως του έτους «ζωής» του δανείου, στο οποίο βρίσκονται).
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι δικαιούχοι ένταξης στη ρύθμιση είναι όλοι οι δανειολήπτες που δεν έχουν υπερβεί τον συμβατικό χρόνο διακοπής των 180 ημερών (αυτοί, δηλαδή, που συνεχίζουν να πληρώνουν και είναι σε καθυστέρηση μικρότερη των 6 μηνών). Σημειωτέον ότι η επιδότηση του επιτοκίου αφορά τα πρώτα 9 έτη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΩΣ (ΚΑΙ ΠΟΣΟ) ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΣΑΣ
1.
Οικογένεια, η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του τέταρτου έτους (μένουν δηλαδή 6 επιδοτούμενα έτη, επί συνόλου 12), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 125.138 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από τα 985 ευρώ στα 594 ευρώ (-40%).
2. Οικογένεια, η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του πέμπτου έτους (μένουν δηλαδή 5 επιδοτούμενα έτη επί συνόλου 11), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 116.341 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από τα 989 ευρώ στα 572 ευρώ (-42%).
3. Οικογένεια, η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του έβδομου έτους (μένουν, δηλαδή, 3 επιδοτούμενα έτη επί συνόλου 9), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 97.937 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από τα 997 ευρώ στα 522 ευρώ (-48%).
4. Οικογένεια, η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του όγδοου έτους (μένουν, δηλαδή, 2 επιδοτούμενα έτη επί συνόλου 8), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 88.313 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από τα 1.001 ευρώ στα 492 ευρώ (-51%).
5. Οικογένεια, η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του δέκατου έτους (δεν απομένει, δηλαδή, επιδοτούμενο έτος από το σύνολο των 6), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 68.178 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από τα 1.009 ευρώ στα 419 ευρώ (-58%).
6. Οικογένεια, η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του δέκατου τρίτου έτους (δεν απομένει, δηλαδή, επιδοτούμενο έτος από το σύνολο των 3), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 35.620 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από τα 1.022 ευρώ στα 261 ευρώ (-74%).
7. Τέλος, οικογένεια, η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του δέκατου τέταρτου έτους (δεν απομένει, δηλαδή, επιδοτούμενο έτος από το σύνολο των 2), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 24.101 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από τα 1.027 ευρώ στα 190 ευρώ (-81%).

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ «ΑΜΥΝΘΟΥΝ» ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Η ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατασχέσεις καταθετικών λογαριασμών πολιτών για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι έχει γίνει αποδέκτης αναφορών καταθετών εναντίον τραπεζών σχετικά με κατασχέσεις ή συμψηφισμούς καταθέσεών τους για εξόφληση χρεών τους προς τράπεζες.
Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζει ότι από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4161/2013, σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε ότι απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασμό (άρθρο 20). Ωστόσο, το εν λόγω ακατάσχετο συνοδεύεται από τη νομοθετική πρόβλεψη ότι «με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός, για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο».
Για τον λόγο αυτό, η ανεξάρτητη αρχή συνεχίζει, παρά την έναρξη εφαρμογής τού σχετικού νόμου, να δέχεται καταγγελίες καταθετών, στους λογαριασμούς των οποίων οι τράπεζες προβαίνουν σε συμψηφισμούς για χρέη τους προς αυτές, χωρίς να τηρούν τα προαναφερθέντα κατά περίπτωση όρια. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, καλεί τους καταθέτες να προβούν άμεσα σε δήλωσή τους προς την τράπεζα όπου τηρούν λογαριασμό, για τον οποίον επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ για ατομικό λογαριασμό ή των 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασμό, προκειμένου να προστατευθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4161/2013.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
Παρά το γεγονός ότι η ουσιαστική ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από την τρόικα (άρα, η πίεση για τακτοποίησή τους με τρόπο που θα τα επιτρέψει να μη λειτουργούν ως βραδυφλεγείς «βόμβες» για την οικονομία είναι καθολική), οι δανειολήπτες θα πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι κάθε διαπραγμάτευση για τη διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων ενέχει την άσκηση πίεσης, αλλά και την ικανότητα ελιγμών.
Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι υπάρχουν κινήσεις, στις οποίες μπορούν να προχωρήσουν οι ίδιοι οι δανειολήπτες, προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα τους και, ως αποτέλεσμα, τη θέση τους στη διαπραγμάτευση με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται. Συγκεκριμένα:
– Φροντίστε να καταβάλετε ένα ποσό κάθε μήνα. Ασχέτως του ύψους της μηνιαίας δόσης σας για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, όπως επίσης και για πιστωτικές κάρτες, φροντίστε να καταθέτετε συνεπώς και συνεχώς ένα ποσό στην τράπεζα. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι ακόμη και 50 ευρώ: ζητούμενο είναι να φαίνεται ότι υπάρχει κίνηση στο δάνειο -και ότι εσείς, ως δανειολήπτης, φροντίζετε γι’ αυτό.
– Κρατάτε ενήμερη την τράπεζα για τα οικονομικά σας. Φροντίστε να ενημερώνετε την τράπεζα για την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, δηλαδή για τυχόν μειώσεις στον μισθό ή στη σύνταξή σας, για τυχόν απόλυσή σας και, εν γένει, για οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημά σας.
– Προτείνετε εσείς πρώτοι στην τράπεζα τη ρύθμιση του δανείου σας. Φροντίστε να επιδιώξετε μια ρύθμιση στα μέτρα σας, ώστε να μπορείτε να πληρώνετε κάθε μήνα τη δόση σας και το δάνειό σας να εμφανίζεται ενήμερο. Έχετε, επίσης, υπ’ όψιν σας ότι στο πλάνο έχουν μπει πλέον και τα λεγόμενα «αποδεκτά έξοδα διαβίωσης»: αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, αν οι μηνιαίες αποδοχές σας είναι της τάξης των 1.000 ευρώ και το ύψος της μηνιαίας δόσης σας είναι 600 ευρώ, θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί με τρόπο που να μπορείτε να πληρώνετε τα πάγια έξοδά σας (φως, νερό, τηλέφωνο και διατροφή, όπως επίσης και τυχόν δαπάνη για φροντιστήρια των παιδιών, σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια δαπάνη).
Όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, η μεταχείριση θα είναι σε κάθε περίπτωση ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες που κρίνονται ως «συνεργάσιμοι» με την τράπεζα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η τρόικα φέρεται να επιμένει στην πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών με τη νέα χρονιά, επειδή -όπως υποστηρίζει- η αναστολή τους έχει δημιουργήσει «κλίμα ανευθυνότητας» στους δανειολήπτες που, καθώς δεν υπάρχουν κυρώσεις, δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους.
Μάλιστα, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται με νόημα σε συζητήσεις με κλιμάκια της τρόικας, στο πλαίσιο των οποίων στελέχη της τριμερούς έκαναν συγκεκριμένες αναφορές (με διευθύνσεις και ονόματα) σε περιπτώσεις δανειοληπτών που, παρότι έχουν ικανά εισοδήματα και καταθέσεις, δεν πληρώνουν τις δόσεις τους…

 

Πηγή:

http://www.makthes.gr/news/economy/112255/