Καταργούνται δικαιώματα δανειοληπτών και εργαζομένων έναντι των τραπεζών!!! Μάθετε τρόπους αντιμετώπισης

Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας έρχεται να καταργήσει δικαιώματα δανειοληπτών και εργαζομένων έναντι των τραπεζών

 

Ένα από τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους εταίρους, που πρέπει να ψηφίσει η κυβέρνηση άμεσα μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, αφορά στον «νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» και δυστυχώς ο νομικός κόσμος της χώρας δεν έχει λάβει γνώση του τελικού κειμένου.

Aς μην δίνουμε προσοχή μόνο στην μείωση των συντάξεων, στο ταμείο των ιδιωτικοποιήσεων, την ανάκληση των νομοθετημάτων της κυβέρνησης, την αύξηση του ΦΠΑ, την απελευθέρωση των απολύσεων κλπ.

Είναι σημαντικές οι αλλαγές που αφορούν στους εργαζόμενους, στα δικαιώματα των πολιτών να καταφεύγουν στην Δικαιοσύνη, χωρίς να έχουν δικαίωμα εφέσεως. Είναι σημαντικό για την ζωή του υπερχρεωμένου δανειολήπτη η δυνατότητα της ταυτόχρονης κατάσχεσης επί του ιδίου ακινήτου από περισσότερες τράπεζες, με στόχο την αποδυνάμωση του με τις πολλαπλές επιθετικές κινήσεις όλων των Τραπεζών ταυτόχρονα.

Δεν γνωρίζουμε το σύνολο του κειμένου και αν έχουν μεσολαβήσει αλλαγές από το προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε αναρτηθεί προς διαβούλευση σε σχέση με το σημερινό νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί έως την 22α Ιουλίου 2015. Τα επακόλουθα, όμως και οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και δανειολήπτες θα είναι φοβερά δυσμενή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που είχε γίνει γνωστό στους νομικούς κύκλους. Ιδιαίτερα : Continue reading

Advertisements

Καταθέσεις. Πτώχευση Τραπεζών και Εγγύηση Καταθέσεων. Χρεοκοπία κλπ

Καταθέσεις. Πτώχευση Τραπεζών και Εγγύηση Καταθέσεων. Χρεοκοπία κλπ

Τι γίνετε σε περίπτωση γενικευμένης οικονομικής κρίσης που ενδεχομένως οδηγήσει σε πτώχευση Ελληνικών Τραπεζών ; Σε ποιά τράπεζα να επιλέξω να καταθέσω τα χρήματα μου ;Ποιο είναι το εγγυημένο ποσό ; Ενημέρωση και συμβουλές για τις καταθέσεις σας

Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι ο φορέας διαχείρισης του συστήματος εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων. Ο θεσμός της εγγύησης των καταθέσεων εισήχθη στην Ελλάδα με το νόμο 2324/95, όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 2832/2000 και ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 94/19/ΕΚ «περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων». Ο θεσμός αυτός αποβλέπει στην ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και στην προστασία των καταθετών σε περίπτωση αδυναμίας ενός πιστωτικού ιδρύματος, που συμμετέχει στο ΤΕΚ, να τους αποδώσει τις καταθέσεις τους.

Υποχρεωτική και προαιρετική συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύστημα του ΤΕΚ

Ο Ν. 2832/2000 ορίζει ότι στο ΤΕΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Υποχρεωτικά συμμετέχουν επίσης τα λειτουργούντα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει ισοδύναμο σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Επίπεδο κάλυψης καταθετών

Κάθε αποταμιευτής, οι καταθέσεις του οποίου δεν ανήκουν στην κατηγορία των εξαιρουμένων καταθέσεων, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με το νόμο.
Το ανώτατο όριο κάλυψης που προβλέπεται για κάθε καταθέτη, αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των καταθέσεών του σε ένα πιστωτικό ίδρυμα και συμψηφιστούν οι υποχρεώσεις του προς αυτό, είναι 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ως αποζημίωση σε κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Το ανωτέρω όριο κάλυψης, σύμφωνα με το νόμο, αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΚΕ στο εκάστοτε ελάχιστο όριο που θα ισχύει στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά κοινούς λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται χωριστή κατάθεση και καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο, τέλος ή εισφορά.

Προσέξτε : Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ανέρχεται σε 100.000 Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά τράπεζα. Οι συνδικαιούχοι, μιας τράπεζας, θεωρούνται για το ΤΕΚΕ, ως χωριστές καταθέσεις και συνυπολογιζομένων των λοιπών καταθέσεων τους καλύπτονται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε καταθέτη .

Αρα σας συμβουλεύω για να αυξήσετε το εγγυώμενο ποσό των καταθέσεων σας είναι να έχετε συνδικαιούχο στις καταθέσεις σας (πχ την σύζυγο) . Εάν δηλαδή έχετε συνολικές καταθέσεις στην ΧΧΧ Τράπεζα ποσού 120.000 € μόνος σας , αυτό σημαίνει ότι είναι εγγυημένα τα 100.000 € , ενώ εάν έχετε συνδικαιούχο πχ και την σύζυγο τότε όλο το ποσό είναι εγγυημένο .

Τι γίνεται εάν έχετε συνολικές καταθέσεις στο Τραπεζικό σύστημα πχ 500.000 € ;

Θα σας πρότεινα εάν είναι σε μία Τράπεζα να αυξήστε τους συνδικαιούχους (5 τον αριθμό για να είναι όλα εγγυημένα) ή εάν αυτόν είναι αδύνατο (για λόγους εύλογους) τότε να κατατμήσετε την κατάθεση σας σε διαφορετικές τράπεζες !!! . Δηλαδή εάν το μέγιστο πλήθος των συνιδικαιούχών που μπορείτε να έχετε είναι δύο (πχ εσείς και η γυναίκα σας) τότε να κατατμήσετε την κατάθεση σε 3 τράπεζες (200.000 € στην 1η , 200.000 € στην 2η και 100.000 € στην 3η ) έτσι το σύνολο του ποσού των 500.000 € θα είναι εγγυημένο !!! .

Βέβαια κατατμίζοντας την συνολική κατάθεση μειώνεται η διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της μίας τράπεζας και ενδέχεται να λαμβάνετε μικρότερο επιτόκιο σε κάθε κατάθεση (άλλο να έχεις μία κατάθεση 500.000 € και άλλο 100.000 € ) , όμως σε χαλεπούς καιρούς αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια και όχι η απόδοση του 0,0Χ %

Πηγή: http://www.asxetos.gr/articles/bank-daneio

Ρύθμιση Δανείων σε Ελβετικό Φράγκο. Υπάρχουν κίνδυνοι ?

Ρύθμιση

Δανείων σε Ελβετικό Φράγκο. Υπάρχουν κίνδυνοι ?

Ποιο ποσό θα έπρεπε να δεχθώ ως ποσό οφειλής ?


Ι. Προσφάτως οι τράπεζες προσεγγίζουν τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και τους σειρά ρυθμίσεων, μερικές εκ των οποίων δείχνουν ελκυστικές (πχ «πάγωμα» του 50% του άληκτου ποσού και ρύθμιση του υπολοίπου)


Το ερώτημα είναι, αν πράγματι συμφέρει τους δανειολήπτες μία τέτοια ρύθμιση, η οποία, αρχικά, φαίνεται ελκυστική. Ως συνήθως τα μειονεκτήματα για τους δανειολήπτες κρύβονται στις λεπτομέρειες, όπως ενδεικτικά : Continue reading

Η δίκη του facebook

Μια ομάδα 25.000 χρηστών του Facebook κατέθεσε αγωγή σε αυστριακό δικαστήριο εναντίον του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε παράνομα τα προσωπικά τους δεδομένα. Continue reading

Η νέα λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των επισφαλών απαιτήσεων

Από την 1/1/2014, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), άλλαξε εντελώς η «φιλοσοφία» για την αντιμετώπιση των επισφαλών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς του Ν 2238/1994 (ισχύς μέχρι 31/12/2013), η επιχείρηση σχημάτιζε πρόβλεψη, ανεξαρτήτως αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν περιπτώσεις πελατών που καθυστερούσαν τις πληρωμές τους, ή αν μια απαίτηση για οποιονδήποτε λόγο, καθίστατο επισφαλής ή ανεπίδεκτη είσπραξης. Αυτό γιατί, εφαρμοζόταν ένας, ας πούμε, αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού ενός ιδιότυπου αποθεματικού (44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»), με πολλαπλασιασμό του κύκλου εργασιών (χωρίς τον ΦΠΑ και τυχόν άλλους ειδικούς φόρους που εισπράττονται μέσω των πωλήσεων), επί τον προβλεπόμενο συντελεστή (0,5% ή 1%). Continue reading

Aμοιβόμενοι με απόδειξη δαπάνης

Aμοιβόμενοι με απόδειξη δαπάνης

Όπως είναι γνωστό με την ψήφιση του Ν 4172/2013 και συγκεκριμένα με την παρ. 1 του άρθρου 61 ορίστηκε η υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις «αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο». Η σχετική διάταξη χαρακτηριζόταν από μία σχετική ασάφεια ως προς το ενδεχόμενο να περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις των αμειβομένων με απόδειξη δαπάνης ή τίτλο κτήσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 21 σύμφωνα με την οποία «κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή» θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή, προκάλεσε μία σύγχυση, αφού μέχρι την 1/1/2014 οπότε και άρχιζε η εφαρμογή της υπήρχε σιγή από τη μεριά του Υπ.Οικ. Η σιγή αυτή συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του Απριλίου του 2014, με αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι, ακολουθώντας σε κάποιες περιπτώσεις και προφορικές υποδείξεις από ορισμένες Δ.Ο.Υ., να παρακρατούν φόρο επιχειρηματικής δραστηριότητας με συντελεστή 20% σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών. Continue reading

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – πως θα υπολογίσετε γρήγορα και εύκολα τα χαμένα χρήματα

Οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν ζημιωθεί μεγάλα ποσά από την διαφορά της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικού φράγκου. Για να αντιληφθούμε όμως την τάξη μεγέθους της χασούρας των δανειοληπτών/κέρδους των τραπεζών  πρέπει  να υπολογιστεί τι έχει πληρωθεί  σε ελβετικό φράγκο και τι σε ευρώ.

Θα κάνουμε λοιπόν μια απόπειρα να υπολογίσουμε μέχρι το τέλος του 2014 τι έχετε πληρώσει και τι ακόμα οφείλετε σε ελβετικό με ένα παράδειγμα πραγματικού δανείου σε ελβετικό φράγκο πραγματικού ποσού ελάχιστα λιγότερο από 600.000 ευρώ, ήτοι ελάχιστα λιγότερου από 1.000.000 ελβετικά φράγκα.

(**Για διευκόλυνση το ακριβές ποσό κεφαλαίου του δανείου στρογγυλοποιήθηκε τόσο σε ευρώ όσο και σε ελβετικά φράγκα, επομένως οι μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση και αφαίρεση) δεν βγαίνουν ακριβώς, αλλά θα μπορέσετε να δείτε πως υπολογίζεται).

Πρέπει να έχουμε λοιπόν στην κατοχή μας τα παρακάτω έγγραφα:

-Βεβαίωση υπολοίπου τελευταίου μηνός του δανείου σε ελβετικό φράγκο

-Το σύνολο των βεβαιώσεων τόκων της τράπεζας για την εφορία

Διαβάζοντας τις βεβαιώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι ο υπολογισμός του καταβληθέντος κάθε χρόνο ποσού είναι σε ευρώ. Επίσης ότι το κεφάλαιο που μας χορηγήθηκε από την τράπεζα είναι επίσης πάντα το ίδιο και σε ευρώ.

Τα ποσά των βεβαιώσεων τα προσθέτουμε σε συνολικά καταβληθέν ποσό, σε κεφάλαιο και σε τόκους.

Από τις ως άνω βεβαιώσεις προκύπτει:

1. Ότι η τράπεζα χορήγησε στεγαστικό δάνειο ύψους π.χ. 600.000 ευρώ και μάλιστα το ποσό αυτό εμφανίζεται σταθερό σε κάθε έγγραφο βεβαίωσης τόκου.

2. Ότι μέχρι και το τέλος του 2014 έχουμε καταβάλει για εξόφληση στεγαστικού δανείου ποσού εκ ευρώ 600.000, συνολικά 422.942,87 ευρώ εκ του οποίου

α) ποσό 346.888,36 Ευρώ για εξόφληση κεφαλαίου δανείου,

β) ποσό 76.066,17 ευρώ για τόκους (76.054,51 Ευρώ τόκοι + 11,66 Ευρώ τόκοι υπερημερίας).

3. το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου μας, ανερχόταν την 1-1-2015 στο ποσό των 252.263,75 Ευρώ, το οποίο συνάγεται κάνοντας την αφαίρεση από το εκταμιευθέν κεφάλαιο δανείου των 600.000 ευρω του καταβληθέντος από εμάς κεφαλαίου, μείον των 346.888,36 Ευρώ = 252.263,75 ευρώ εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο.

Ενώ δηλαδή το δανεισθέν ποσό είναι 600.000 ευρώ και μέχρι την 31-12-2014 έχει καταβληθεί το ποσό των 346.888,36 ευρώ (σύμφωνα με τις βεβαιώσεις) ως κεφάλαιο, θα έπρεπε το εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των 252.263,75 ευρώ (600.000 Ευρώ – 346.888,36 Ευρώ), ενώ στην καρτέλα πληρωμής φαίνεται άληκτο κεφάλαιο την 1-1-2015 το ποσό των 545.000. CHF (ισόποσο σε Ευρώ με ισοτιμία 1,2038 =) 452.670,42 ευρώ.

Η τράπεζα λοιπόν θεωρεί ότι το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου την 1-1-2015, ανέρχεται σε ποσό #545.000# CHF, ήτοι κατά μετατροπή σε περίπου ευρώ 452.670,42, τη στιγμή που το πραγματικό άληκτο κεφάλαιο θα έπρεπε να ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 252.263,75 Ευρώ, ήτοι ζητάει 200.406,67 ευρώ περισσότερο άληκτο κεφάλαιο από το πράγματι άληκτο κεφάλαιο του δανείου εκ ευρώ 252.263,75 (600.000 Ευρώ – 346.888,36 Ευρώ).

Την διαφορά των ανωτέρω ποσών η Τράπεζα με την αγορά και πώληση συναλλάγματος και την διαφορά ισοτιμίας, τα αποκόμισε ως κέρδος, οι δανειοληπτες δε ως ζημία. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η Τράπεζα τα ως άνω ποσά δεν τα πίστωσε στο δάνειο.

Δηλαδή την 1-1-2015 η δήθεν οφειλή έναντι της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 452.670,42 ευρώ περίπου / 545.000 CHF, στο οποίο αν προσθέσουμε το ήδη καταβληθέν προς εξόφληση του δανείου, ποσό των 422.942,87 Ευρώ (το οποίο αναλύεται σε κεφαλαίου και τόκους), η συνολική απαίτηση της για δάνειο εκ Ευρώ 600.000, είναι 875.613,29 ευρώ!!

Συνεπώς, για ένα δάνειο 600.000 ευρώ, που εκταμιεύτηκε το 2007, ζητείται από την Τράπεζα την 1-1-2015, ήτοι 8 χρόνια αργότερα, ως αντάλλαγμα- τόκος για το ως άνω δανεισθέν κεφάλαιο, το εξωφρενικό ποσό των 276.461,18 ευρώ [875.613,29 ευρώ (συνολική απαίτηση)- 600.000 ευρώ (εκταμιευθέν κεφάλαιο)].

Ήτοι, δάνεισε το 2007 η τράπεζα, 600.000 ευρώ και το ΚΕΡΔΟΣ της (αντάλλαγμα- τόκος δανείου, σύμφωνα με το ΑΚ 806) είναι την 1-1-2015, (8 χρόνια αργότερα) 276.461,18. ευρώ, δηλαδή, καθαρό κέρδος σχεδόν το μισό ποσό του δανεισθέντος κεφαλαίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία έχετε σχετικά με το δικό σας δάνειο σε ελβετικό αλλά και τρόπους αντιμετώμισης του προβλήματος μη διαστάσετε να κλείσετε μία συνάντηση ενημέρωσης στο 2103842614 ή στείλτε μας email στο info@lekkakou.gr.

Πηγή:www.reporter.gr

Οριζόντια ρύθμιση για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια

Η ρύθμιση προβλέπει «σπάσιμο» του δανείου στα δύο (50%-50%), με αποτέλεσμα να μειώνεται στο μισό και η δόση που θα καταβάλλει ο δανειολήπτης.

«Η δόση κατεβαίνει σε επίπεδα χαμηλότερα και από αυτά του ενοικίου» αναφέρουν τραπεζικά στελέχη και διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα εφαρμόζεται και για δάνεια που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, δηλαδή Continue reading

Η ΕΕ αρνείται συλλογική λύση στα κόκκινα δάνεια

Νέα άρνηση – σύμφωνα με πληροφορίες –  έλαβε η ελληνική κυβέρνηση στο αίτημα για συλλογική λύση στα προβληματικά και κόκκινα δάνεια των τραπεζών που φθάνουν σε πραγματικούς όρους τα 100 δισεκ. αλλά συγκαλύπτονται με λογιστικά τρικ. Η ΕΕ αντιδρά και στον τρόπο αλλά στην μέθοδο χρηματοδότησης κοινώς αρνείται να χρησιμοποιηθούν τα 11,4 δισεκ. που κατέχει ο ESM να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση μιας bad bank ή ΝΑΜΑ.

Παρ΄ όλα αυτά η συλλογική λύση του τεράστιους οικονομικού προβλήματος των τραπεζών και της εθνικής οικονομίας που ονομάζεται προβληματικά δάνεια επείγει και είναι ζήτημα εθνικής σημασίας. Αν δεν επιλυθεί αυτό το ζήτημα θα είναι ανώφελο να μιλάμε για αναπτυξιακή στροφή της ελληνικής οικονομίας.

Αν το κράτος αγόραζε π.χ. 30 δισεκ. προβληματικά δάνεια με discount 70% θα έδινε 9 δισεκ. κεφάλαια στις τράπεζες, θα ανακεφαλαιοποιούνταν και ταυτόχρονα θα έφευγαν από τους ισολογισμούς 30 δισεκ. προβλημάτων. Την προσέγγιση αυτή δεν την αποδέχεται η ΕΕ ειδικά στο σκέλος της χρηματοδότησης υπάρχει πλήρης άρνηση.

Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό η σύσταση bad bank θα μπορούσε να είναι δύο μορφών, τύπου ΝΑΜΑ Ιρλανδίας όπου οι τράπεζες μετέφεραν προβληματικά στεγαστικά δάνεια τα οποία αγοράστηκαν από την bad bank με μεγάλο discount ή να μετατραπεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε κάποιας μορφής bad bank και να διαχειρίζεται τα προβληματικά δάνεια. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω της bad bank θα μπορούσε να υλοποιηθεί με δύο τρόπους

Α)Η bad bank ή το ΤΧΣ θα μπορούσαν να αγοράσουν προβληματικά δάνεια π.χ. 30 δισεκ. με discount 70% και να πληρώσουν δηλαδή τα δάνεια 30%. Στα 30 δισεκ. είναι 9 δισεκ. τα οποία θα πρέπει να καταβάλλει η bad bank ή το ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες.

Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται επιτυχώς χωρίς ΑΜΚ.

Β)Αφαιρώντας από τα στοιχεία ενεργητικού οι τράπεζες π.χ. 30 δισεκ. αυτομάτως μειώνεται το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό που σημαίνει αύξηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Το πρόβλημα όμως έγκειται στα εξής

1)Ο ESM που ελέγχει τα 11,4 δισεκ. του ΤΧΣ θα δεχθεί να ανακεφαλαιοποιηθούν οι ελληνικές τράπεζες μέσω της bad bank; Όπως προκύπτει αρνείται την χρηματοδότηση εντός τέτοιου σχεδίου.
2)Πως θα καλυφθεί το funding gap στις ελληνικές τράπεζες από την πώληση των προβληματικών δανείων;

 Πηγή: sofokleousin.gr

Ποιους αφορά η διαγραφή χρεών

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, παραπέμπει στον νόμο 4320/2015 ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Είναι ο νόμος για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης με τις διατάξεις του οποίου δίδεται δωρεάν ρεύμα, κουπόνια σίτισης και επίδομα ενοικίου σε όσους διαβιούν κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας. Για την εφαρμογή του νόμου, εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Εργασίας για τον καθορισμό των κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα χρησιμοποιηθούν για το «κούρεμα» των δανείων, έχουν ως εξής: Continue reading