Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Λ. Ζαγορίτη για τα στεγαστικά δάνεια

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Λ. Ζαγορίτη για τα στεγαστικά δάνεια.

Μετά την ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Λευτέρης Ζαγορίτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το σχέδιο νόμου που συζητείται σήμερα στην Επιτροπή βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, στο μέτρο που ενσωματώνει μια σημαντική ευρωπαϊκή Οδηγία, την Οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που προμηθεύονται ακίνητα για κατοικία. Ωστόσο τα προβλήματα με τη διόγκωση των κόκκινων στεγαστικών δανείων και τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας θα ήταν πολύ λιγότερα και στην Ευρώπη και, ιδίως, στην Ελλάδα, αν αυτό το θεσμικό πλαίσιο ερχόταν πολύ νωρίτερα. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έρχεται να θεσπίσει το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι βασικές και αυτονόητες υποχρεώσεις πλήρους προσυμβατικής ενημέρωσης του υποψήφιου δανειολήπτη. Κατά την άποψη μας αυτό πρέπει να γίνεται με τη χορήγηση σε αυτόν σχεδίου της σύμβασης δανείου τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την υπογραφή της, ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος μελέτης. Γι’ αυτό, άλλωστε, και στο σχέδιο του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας που εισηγείται ο Συνήγορος του Καταναλωτή προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς και, συγκεκριμένα στο άρθρο 8, προτείνεται να χορηγείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την υπογραφή της σύμβασης το σχέδιο της δανειακής σύμβασης στον δανειολήπτη/καταναλωτή.

Στόχος είναι να αποφύγουμε τα φαινόμενα της πλημμελούς προσυμβατικής ενημέρωσης, τα οποία η Αρχή διαπίστωσε στις υποθέσεις στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο που διαχειρίσθηκε όπου δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που προέβλεπε η υπ’ αριθμ. 2501/2002 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 484/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδας που επεσήμανε ότι η σχετική πληροφόρηση για τον κίνδυνο αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, καθώς και για τη δυνατότητα τεχνικών κάλυψης της ισοτιμίας ή των επιτοκίων θα πρέπει να περιλαμβάνει και παράδειγμα για τον υπολογισμό της δόσης αποπληρωμής του δανείου (κεφάλαιο και τόκοι). Αντίστοιχα προβλήματα διαπιστώθηκαν και σε υποθέσεις στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, όπου, ενώ ο δανειολήπτης θεωρούσε ότι, σε περίπτωση μεταβολής του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η δόση θα ακολουθούσε τη μεταβολή αυτή, αυτό, τελικά, δεν συνέβαινε, διότι στη σύμβαση υπήρχε ρήτρα που επέτρεπε στην τράπεζα να προχωρήσει μονομερώς σε αυξομειώσεις +/- 200%, προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή του επιτοκίου αναφοράς, χωρίς κανένα κριτήριο ως προς το ύψος της διακύμανσης, πράγμα που αν ο καταναλωτής το γνώριζε, δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρούσε σε σύναψη της συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης.

Συνεπώς, η πλήρης και εμπεριστατωμένη προσυμβατική ενημέρωση είναι ιδιαίτερα κομβική, όπως εξαιρετική σημασία έχει και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδας και όλα τα κατά νόμον αρμόδια όργανα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι θεωρούμε πολύ σημαντική τη θέσπιση βασικών κανόνων για τις απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας που πρέπει να έχει το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο ενημερώνει τους υποψήφιους δανειολήπτες, αλλά και για την απαγόρευση αθέμιτων πρακτικών διαφήμισης και εν γένει προώθησης των συμβάσεων πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα».

Πηγή: http://www.lawnet.gr/news/dilosi-tou-sunigorou-tou-katanaloti-k-l-zagoriti-gia-ta-stegastika-daneia-36363.html

Advertisements

Δικαίωση για τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου

Δύο δικαστικές αποφάσεις έκριναν, για συγκεκριμένους λόγους, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να εφαρμόζουν «συναλλαγματική ισοτιμία διαφορετική από εκείνη που ίσχυε κατά την παροχή των δανείων»

Νέα σημαντικά δεδομένα υπέρ εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που είχαν πάρει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, αλλά μετά το 2008 άρχισαν να βλέπουν τις μηνιαίες δόσεις τους προς τις τράπεζες να αυξάνονται δραματικά λόγω της αλλαγής στην ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου, δρομολογούν δύο σημαντικές δικαστικές αποφάσεις που αποτελούν την πρώτη ισχυρή νομική ασπίδα προστασίας για όσους είχαν επιλέξει το συγκεκριμένο καθεστώς δανειοδότησης.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να υπολογίζουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων που χορήγησαν σε ελβετικό φράγκο στους πελάτες τους με βάση την ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων (ελβετικού φράγκου και ευρώ) όπως αυτή ίσχυε κατά την ημέρα που υπέγραψαν τη δανειακή σύμβαση με τους δανειολήπτες και όχι με βάση αυτήν που διαμορφώθηκε μετέπειτα. Οταν, δηλαδή, μειώθηκε η ισοτιμία μεταξύ ελβετικού φράγκου και ευρώ, σε βάρος του ευρώ, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να καλούνται να καταβάλλουν κατά πολύ αυξημένες μηνιαίες δόσεις και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, αφού η οικονομική κρίση είχε επέλθει για τα καλά στη χώρα και είχε ήδη πλήξει τα εισοδήματά τους.

Οπως σημειώνουν οι δικαστές, οι δύο αποφάσεις είναι πρωτοποριακές στο είδος τους και αποτελούν ένα ασφαλές καταφύγιο στη ζούγκλα του τραπεζικού δανεισμού. Και αυτό διότι ανάβουν το πράσινο φως σε μια μεγάλη κατηγορία των δανειοληπτών να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να αξιώσουν την καταβολή των δόσεών τους με την ισοτιμία που υπήρχε όταν πήραν το δάνειο και όχι με αυτήν που διαμορφώθηκε όταν η ισοτιμία άρχισε να αλλάζει σε βάρος του ευρωπαϊκού νομίσματος.  Η πρώτη απόφαση, που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αφορά την περίπτωση δύο δανειοληπτών που δικαιώθηκαν, καθώς το δικαστήριο, με το παραπάνω σκεπτικό έκανε δεκτή αίτηση ανακοπής που κατέθεσαν κατά διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί σε βάρος τους. Οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες τον Μάρτιο του 2007 πήραν δάνειο 296.694,11 ελβετικών φράγκων ή 183.893,71 ευρώ. Η ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου ήταν στο 1,6134, ενώ μετά από καταβολές ύψους 182.976,14 ελβετικών φράγκων και κατά τον χρόνο καταγγελίας της σύμβασης, το έτος 2012, η ισοτιμία ήταν 1,20677. Η δε οφειλή ανερχόταν σε 148.285,30 ελβετικά φράγκα ή 178.946,25 ευρώ, αντί για 113.717,97 ελβετικά φράγκα, διαφορά που σύμφωνα με την απόφαση «οφείλεται αποκλειστικά στη σοβαρή διακύμανση της ισοτιμίας σε βάρος του ευρώ».

Η δεύτερη απόφαση, που εκδόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, αφορά και πάλι ζευγάρι δανειοληπτών οι οποίοι κατά τα έτη 2006 και 2007 πήραν τρία ξεχωριστά δάνεια συνολικού ύψους 180.287,87 ευρώ. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2014 η οφειλή τους προς την τράπεζα εκτοξεύθηκε, καθώς χρωστούσαν 185.725,42 ευρώ, δηλαδή 5.437,55 ευρώ περισσότερα από εκείνα που είχαν δανειστεί. Οι δανειολήπτες βλέποντας την αύξηση του ποσού του δανείου τους προσέτρεξαν στους υπαλλήλους της τράπεζας, αλλά εκείνοι τους διαβεβαίωναν ότι η αύξηση των δόσεών τους με την αλλαγή της ισοτιμίας ήταν κάτι το παροδικό.

«Καλλιεργούσαν προσδοκίες»

Στις αποφάσεις που εκδόθηκαν για τις δύο αυτές περιπτώσεις, οι δικαστές επισημαίνουν καταρχάς ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να εφαρμόζουν «συναλλαγματική ισοτιμία διαφορετική από εκείνη που ίσχυε κατά την αποδέσμευση των δανείων». Παράλληλα, κατακεραυνώνουν τα τραπεζικά στελέχη για την παραπλανητική τακτική που ακολουθούσαν προσπαθώντας να πείσουν τους πελάτες τους ότι η ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων θα παραμείνει σταθερή και παραλείποντας τεχνηέντως να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους που συνεπάγεται η σύναψη στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο, δηλαδή για το ενδεχόμενο μιας σοβαρής υποτίμησης του ευρώ και, κατά συνέπεια, αύξησης του επιτοκίου του ελβετικού φράγκου.
«[…] Το σύνολο των τραπεζών τότε, καλλιεργούσε σε αυτούς (στους καταναλωτές) την προσδοκία για εξακολούθηση της σταθερότητας της διακύμανσης ισοτιμίας ευρώ – ελβετικού φράγκου που είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια και υπερτόνιζε, παράλληλα, το πλεονέκτημα της επιτοκιακής διαφοράς EURIBOR και LIBOR CHF», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μία από τις δύο αποφάσεις.

Μάλιστα, οι δικαστές δεν παραλείπουν να σταθούν και στις πανάκριβες διαφημιστικές καμπάνιες που πλήρωναν οι τράπεζες πριν από μία περίπου δεκαετία ώστε να πείσουν όσο γίνεται περισσότερους καταναλωτές να επιλέξουν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο για το χαμηλό ανταγωνιστικό επιτόκιο που εξασφάλιζαν, αυτό του libor.

«Ακυρος και καταχρηστικός»

Με το σκεπτικό αυτό οι δικαστές κρίνουν «άκυρο και καταχρηστικό» τον όρο που εμπεριέχεται στις δανειακές συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο, στον οποίο -όπως αναφέρουν- δεν διατυπώνεται ξεκάθαρα και με σαφήνεια από την τράπεζα ο κίνδυνος που θα μπορούσε να επέλθει για τον καταναλωτή από τη σύναψη ενός τέτοιου δανείου. Σύμφωνα με το δικαστήριο, με τον συγκεκριμένο όρο, που υπάρχει στο σύνολο σχεδόν των συγκεκριμένων δανειακών συμβάσεων, «δεν παρουσιάζονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στη σύμβαση, αφού δεν διατυπώνεται ευκρινώς ο τρόπος λειτουργίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η μέθοδος και οι ιδιαιτερότητες του μηχανισμού μετατροπής του εγχώριου νομίσματος σε ξένο νόμισμα, καθώς επίσης και η σχέση μεταξύ του μηχανισμού αυτού και των τυχόν άλλων που προβλέπουν έτερες ρήτρες σχετικά με την αποδέσμευση και την αποπληρωμή του δανείου, ούτως ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει εκ των προτέρων τις συμβατικές δεσμεύσεις που ανέλαβε».

Πηγή: protothema.gr

Οριζόντια ρύθμιση για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια

Η ρύθμιση προβλέπει «σπάσιμο» του δανείου στα δύο (50%-50%), με αποτέλεσμα να μειώνεται στο μισό και η δόση που θα καταβάλλει ο δανειολήπτης.

«Η δόση κατεβαίνει σε επίπεδα χαμηλότερα και από αυτά του ενοικίου» αναφέρουν τραπεζικά στελέχη και διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα εφαρμόζεται και για δάνεια που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, δηλαδή Continue reading

Λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο «Ασπίδα» προστασίας για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, με συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο ενώ έθεσε όμως και τις προϋποθέσεις για να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τους περίπου 70.000 Ελληνες που επέλεξαν να πάρουν στεγαστικό στο ελβετικό νόμισμα και λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας με το ευρώ, όσο κι αν πληρώνουν, το δάνειο αυξάνεται.
Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι προσφυγές δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη, οι αποφάσεις της οποίας θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και τις κινήσεις της κυβέρνησης. Οπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης, στόχος είναι να είναι να εξεταστούν νομοθετικές λύσεις που θα εναρμονίσουν την υφιστάμενη νομοθεσία για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα με τις δικαστικές αποφάσεις και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Στην πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που ρυθμίζει τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και τα δάνεια μεταβλητού επιτοκίου. Σύμφωνα με αυτήν, πρέπει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν ώστε, όταν μια σύμβαση πίστωσης αφορά δάνειο σε ξένο νόμισμα, τη στιγμή που συνάπτεται η σύμβαση να υπάρχει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον ότι: α) ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να μετατρέψει τη σύμβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις ή β) υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις που περιορίζουν το συναλλαγματικό κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης πίστωσης. Η Οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε συμβάσεις πίστωσης που θα συναφθούν μετά τις 21 Μαρτίου 2016, ενώ ρητά ορίζεται σε αυτήν ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίζουν περαιτέρω ρυθμίσεις όσον αφορά τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας αυτής αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών και στη σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, το έργο της οποίας ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2015, συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας. «Περιμένουμε, άρα, την εξέλιξη των υποθέσεων που βρίσκονται στην ελληνική Δικαιοσύνη και θα νομοθετήσουμε μια δίκαιη λύση», τόνισε ο υπουργός στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής. Μέχρι σήμερα υπάρχουν αρκετές αποφάσεις Πρωτοδικείων που έχουν δικαιώσει δανειολήπτες (Ρόδος, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη κ.λπ.). Επίσης, η πρώτη συλλογική αγωγή κατά τράπεζας έχει υποβληθεί και είχε οριστεί η εκδίκαση την 1η Απριλίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ωστόσο, η τράπεζα ζήτησε αναβολή και ως πρωτοείσακτη η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 9/12/2015.
Εν όψει της συζήτησης της κύριας αγωγής δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, προ εβδομάδων έγινε δεκτή εν μέρει η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δανειοληπτών από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, οι οποίοι ζητούσαν να ρυθμιστεί η μηνιαία δόση τους στο ποσό στο οποίο εκείνοι μπορούσαν να ανταποκριθούν.
Σύμφωνα με το διατακτικό της εν λόγω απόφασης (1728/2015), ρυθμίζεται προσωρινά η μηνιαία δόση των αιτούντων στο πόσο το οποίο ζητήθηκε και συγχρόνως απαγορεύεται η καταγγελία της δανειακής τους σύμβασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας κύριας αγωγής τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Παράγοντες της αγοράς σημείωναν ότι στην παρούσα φάση πρέπει οι τράπεζες, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζουν μείζον ζήτημα ρευστότητας, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να διευκολύνουν την εν λόγω κατηγορία δανειοληπτών, που στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι ενήμεροι.
Πηγή:

Ελεύθερος Τύπος

Ανοίγει ο δρόμος για τη δικαίωση των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

Αυτό προκύπτει  από τη χτεσινή Απάντηση της Επιτρόπου κα Jourova σε σχετική Ερώτηση που υπέβαλε στις 12/09/2014, ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Aντιμνημονιακοί Πολίτες, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς, με την οποία ζητούσε τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων δανειοληπτών στεγαστικών σε ελβετικό φράγκο.

Συγκεκριμένα Continue reading

Απόφαση – σταθμός για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σημαντική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, έλαβε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κάνοντας δεκτή την αίτηση 32χρονου που θα καταβάλλει την δόση του δανείου που είχε λάβει σε φράγκο, σε ισοτιμία μικρότερη από αυτήν της ημέρας εκταμίευσης των χρημάτων του.

Ο 32χρονος πριν από οχτώ χρόνια πήρε δάνειο σε ελβετικό φράγκο, και παρά το γεγονός ότι έχει καταβάλλει αρκετές χιλιάδες ευρώ για την αποπληρωμή του, εντούτοιςφέρεται ότι δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώκαι παράλληλα οφείλει περισσότερα χρήματα από αυτά που έλαβε!

Στο τέλος Οκτωβρίου του 2014 ο 32χρονος προσέφυγε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Ρόδου καταθέτοντας αγωγή για την υπόθεση, ενώ είκοσι μέρες αργότερα κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ασφαλιστικά μέτρα δια της δικηγόρου του, με τα οποία και ζητούσε να καταβάλλει τις δόσεις του δανείου του με την ισοτιμία του ευρώ που ίσχυε την περίοδο της εκταμίευσης και όχι με την σημερινή που έχουν μεσολαβήσει οι υποτιμήσεις.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του συμπολίτη μας, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι μέχρι την εκδίκαση της αγωγής από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Ρόδου, στις 15 Οκτωβρίου 2015, η μηνιαία δόση που θα δίδει ο 32χρονος στην τράπεζα θα ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ και όχι 3.300 ευρώ όπως θα υποχρεούνταν να καταβάλλει πριν την δικαστική απόφαση και με δεδομένη και την νέα υποτίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου.

Παράλληλα η τράπεζα, μετά την δικαστική απόφαση, δεν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση του 32χρονου.

Όπως είναι γνωστό, ο 32χρονος έλαβε το 2007 το ποσό των 650.000 ευρώ ως στεγαστικό δάνειο σε ελβετικά φράγκα και ως εγγυητές ήταν οι γονείς του. Έκτοτε κατέβαλε κάθε μήνα περίπου το ποσό των 3.000 ευρώ ωστόσο από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του προκύπτει ότι οφείλει ακόμη 720.000 ευρώ!

Και αυτό διότι με την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια το ευρώ δεν έχει την ισοτιμία που είχε κατά την περίοδο εκταμίευσης του δανείου, με το ελβετικό φράγκο! Ως εκ τούτου ο 32χρονος κανονικά θα όφειλε ποσό 518.000 ευρώ και του ζητείται να καταβάλλει τουλάχιστον 200.000 ευρώ περισσότερα!

Με την αγωγή που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Ρόδου ο 32χρονος ζητά να μην ισχύσει συγκεκριμένος όρος του δανείου, για τον οποίο υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίων καθώς θεωρείται καταχρηστικός και αντίθετος όρος συνδιαλλαγής και τα χρήματα που καταβάλλει μηνιαίως να ληφθούν με την ισοτιμία που υπήρχε κατά την περίοδο λήψης του δανείου και όχι με την σημερινή τιμή του ευρώ σε σχέση με το ελβετικό φράγκο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δανειολήπτες που τους είχαν χορηγηθεί δάνεια σε ελβετικό φράγκο υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 65.000, και αρκετοί από αυτούς έχουν προσφύγει μαζικά στη δικαιοσύνη καταθέτοντας αγωγές δια μέσο του Συλλόγου Δανειοληπτών σε ελβετικό Φράγκο, ζητώντας την επαναφορά των δανείων στην αρχική ισοτιμία και την κατάργηση των καταχρηστικών όρων των συμβάσεων.

Πηγή: rodiaki

ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΠΕΛΕΚΥΣ ΕΠΙΚΡΕΜΑΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

lifebuoy

Από  σήμερα   παύει   το  “κλείδωμα” της  ισοτιμίας   CHF-ευρώ  στο 1,20 όπως  ήταν  από το  Σεπτέμβρη του 2011.

 

Η  αιφνιδιαστική απόφαση της  Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας ( Swiss National Bank- SNB) στις 15 Ιανουαρίου 2015, να άρει την ελάχιστη ισοτιμία του 1,20 ανά ευρώ, προκάλεσε τρόμο σε περίπου 65.000 Έλληνες δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο.

Συνέπειες της απόφασης αυτής είναι να εκτιναχθεί  το ελβετικό νόμισμα  και να ενισχυθεί ακόμη και 30% σε σχέση με το ευρώ.

Η ισοτιμία διαμορφώνεται πλέον στο 1,028 (απώλειες 14,4%)

Αποτέλεσμα της ανατίμησης αυτής της ισοτιμίας είναι δανειολήπτης που έλαβε δάνειο σε ελβετικό φράγκο το έτος 2007, οκτώ χρόνια μετά (αν και κατέβαλε συνεχώς), να οφείλει στην τράπεζα περισσότερα χρήματα από το αρχικό ποσό του δανείου που έλαβε!!!

 

Οι τράπεζες, φυσικά συνιστούν… ψυχραιμία και προτείνουν να μην κάνουν βεβιασμένες κινήσεις οι δανειολήπτες που έχουν χρέη σε ελβετικό φράγκο.

Τους προτρέπουν, μάλιστα, να τηρήσουν τη διάρκεια αποπληρωμής τους. Η διάρκεια αυτή είναι συνήθως εικοσαετής και φυσικά οι τράπεζες με κάθε καταβολή οιασδήποτε δόσης, κερδίζουν από την συναλλαγματική ισοτιμία.

Προτείνουν να μην μετατρέψουν τα δάνειά τους σε «ευρώ» και «κλειδώσουν» σημαντικές και πραγματικές ζημιές.

Εξυπακούεται ότι το σύνολο των δανειοληπτών είναι πλέον σαφώς ενημερωμένο και δεν θα προέβαινε σε μια τέτοια ανόητη κίνηση (άμεση μετατροπή των δανείων  τους σε ευρώ). Προσπαθούν οι τράπεζες, να αποποιηθούν το ρόλο που έχουν διαδραματίσει επί σειρά ετών, διαφημίζοντας τα σχετικά αυτά δάνεια και αποφεύγουν επίσης να αναφερθούν για ποιο λόγο ποτέ δεν έχουν δεχθεί το «δίκαιο» αίτημα  των δανειοληπτών αυτών, οι οποίοι αφού «αντελήφθησαν» την «πλάνη» τους ,είχαν αιτηθεί να μετατραπεί η δανειακή σύμβαση με επιτόκιο της αρχικής ισοτιμίας και συνυπολογισμό των ζημιών που είχαν υποστεί.

Ο πρωθυπουργός, επίσης, ζήτησε ενημέρωση από τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (Γιάννη Στουρνάρα), ο οποίος τον εφησύχασε…λέγοντας ότι για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, καθώς οι τράπεζες έχουν κάνει αντιστάθμιση κινδύνου για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει!!!

Για άλλη μια φορά ευθαρσώς ανακοινώνεται ότι οι τράπεζες είχαν λάβει εγγυήσεις για τα δάνεια που χορήγησαν με επίμονη προτροπή τους και χωρίς καμμία ενημέρωση για τους κινδύνους, όμως σε σπάνιες ή ακόμα καλύτερα σε καμία περίπτωση, δεν είχαν «στέρξει» να (δι)ασφαλίσουν τα χορηγούμενα δάνεια σε περίπτωση δυσμενούς συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Με ένα minimum αξιοπρέπειας, οι τράπεζες υπόσχονται : ενημέρωση σε όποιον τη ζητάει καθώς και την διάθεση να αναζητήσουν λύσεις σε όσους πληγούν.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΕΥΣΕΤΕ ΟΣΟΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΙ ΚΡΥΒΟΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ  2ετης ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΓΝΩΣΗ)

ΟΡΘΑ ,ΛΟΙΠΟΝ, ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙ ΟΣΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΦΕΙ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ «ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ» ΣΕ ΟΣΑ ΠΛΑΝΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ.

ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ, ΠΩΣ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΕΤΣΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ:

  • ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ  ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ.

 ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ.

.

KPL press room POST 15011602

«Μαύρη Πέμπτη» για όσους έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ζυρίχη
Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (Swiss National Bank – SNB) αιφνιδίασε την Πέμπτη τις αγορές ανακοινώνοντας ότι διακόπτει την ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία του 1,20 φράγκου ανά ευρώ.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας είχε θέσει το όριο του 1,20 πριν τρία χρόνια, προκειμένου να ανασχέσει τις μαζικές αγορές μεσούσης της κρίσης στην Ευρωζώνη.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας αντιστεκόταν για αρκετούς μήνες στις πιέσεις για άρση της οροφής στην ισοτιμία του φράγκου.

Το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανακοινώσει πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης την ερχόμενη εβδομάδα αύξησε τις πιέσεις, με την SNB να αγοράζει συνεχώς ευρώ τις τελευταίες ημέρες για να στηρίξει την ισοτιμία του 1,20.

Μετά την ανακοίνωση της SNB, επικράτησε προς στιγμή «πανικός» στις αγορές, με το ελβετικό νόμισμα να ενισχύεται κατά περίπου 30% σε σχέση με το ευρώ (0,805 φράγκα ανά ευρώ) και 25% συγκριτικά με το δολάριο (88 φράγκα ανά δολάριο).

Στο -0,75% μείωσε τo επιτόκιο του ελβετικού φράγκου η SNB, τονίζοντας πως το νόμισμα παραμένει υπερτιμημένο, αλλά λιγότερο από πριν.

Παράλληλα έθεσε νέο range για το τριμηνιαίο libor μεταξύ-1,25% και -0,25%, ενώ ανέφερε ότι εγκαταλείπει το «στόχο» της ελάχιστης ισοτιμίας με το ευρώ (1,20 ελβετικά φράγκα ανά ευρώ).

Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας ανέφερε ότι «παρά το γεγονός ότι το ελβετικό φράγκο παραμένει υπερτιμημένο, η υπερτίμηση έχει μειωθεί συνολικά σε σχέση με την εφαρμογή του μέτρου της ελάχιστης ισοτιμίας»

«Μαύρη Πέμπτη» για 60.000 δανειολήπτες

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε -σε διάστημα λίγων λεπτών- ζημιά που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 60.000 έλληνες δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν δάνεια, κυρίως στεγαστικά, σε ελβετικό φράγκο.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες, το ύψος των εν λόγω δανείων φτάνει τα 6 δισ. ευρώ και με την εκτίναξη στην ισοτιμία του ελβετικού φράγκου χρειάζονται πολλά περισσότερα ευρώ για να αποπληρώσουν κεφάλαιο και δόσεις.

Τραπεζικά στελέχη ανέφεραν πάντως ότι οι δανειολήπτες που έχουν χρέη σε ελβετικό φράγκο δεν θα πρέπει να προβούν σε εσπευσμένες κινήσεις, καθώς αν μετατρέψουν τώρα το δάνειό τους σε ευρώ, καταγράφουν πραγματικές ζημιές, ενώ αν παραμείνουν στο ελβετικό νόμισμα, οι ζημιές που καταγράφουν είναι λογιστικές και άρα εν δυνάμει ανατρέψιμες.

Τα δύο πρόσωπα του νομίσματος

Η μεγάλη «κίνηση» προς το ελβετικό φράγκο έγινε το 2008, όταν η ισοτιμία ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή (κοντά στο 1,60 με 1,62) και τα επιτόκια του ευρώ ακόμα υψηλά. Τότε, σχεδόν το 15% των νέων χορηγήσεων στεγαστικών δανείων γινόταν στο ελβετικό νόμισμα. Τότε όμως ήταν και η ιδανική ευκαιρία να τοποθετηθεί κανείς επενδυτικά στο ελβετικό νόμισμα.

Ακόμα όμως και αρκετούς μήνες αργότερα, στα τέλη Ιουλίου του 2009, η ισοτιμία ευρώ/ φράγκου βρισκόταν στο 1,522, ιδιαίτερα συμφέρουσα για όσους είχαν κάνει τη μετατροπή στο ελβετικό νόμισμα. Έτσι, αρκετοί ήταν εκείνοι που και τότε επέλεξαν το ελβετικό νόμισμα. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν άρδην και η ισοτιμία στις αρχές του 2011 κατρακύλησε μέχρι και το 1 προς 1, πριν την εφαρμογή της ελάχιστης ισοτιμίας του 1,2.

Εν συνεχεία, και μέχρι σήμερα, η ισοτιμία είχε ελάχιστη διακύμανση, μέχρι τα επίπεδα του 1,26 καθώς η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας είχε διατηρήσει το ελάχιστο όριο.

Πλέον, για όσους είχαν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο το 2008, η «ζημιά» φτάνει ή και ξεπερνά το 30% σε κεφάλαιο και δόσεις.

Πτώση στο χρηματιστήριο της Ελβετίας

Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της κεντρικής τράπεζας, ο δείκτης SMI του χρηματιστηρίου της Γενεύης, οποίος παρακολουθεί την πορεία 20 μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, εμφανίζει την Πέμπτη απώλειες 12,04%. Ο SMI διαμορφώνεται έτσι στις 8.093,81 μονάδες.

Μεγάλο το πρόβλημα για την Πολωνία 

Το πολωνικό νόμισμα, το ζλότι, και οι μετοχές των πολωνικών τραπεζών έκαναν βουτιά, μετά την ανακοίνωση της Ελβετίας, καθώς αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων που έχουν πάρει Πολωνοί με νόμισμα αναφοράς το φράγκο.

Οι πολωνικές τράπεζες είχαν στα χαρτοφυλάκια τους στις 30 Νοεμβρίου 2014 στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό νόμισμα ύψους 131 δισ. ζλότι, ποσό που αντιστοιχεί στο 46% του συνόλου των στεγαστικών δανείων. Ο

ι Πολωνοί και κάτοικοι άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης είχαν σπεύσει να συνάψουν δάνεια σε ελβετικό νόμισμα και ευρώ, επειδή ήταν φθηνότερα έως την κρίση του 2008, για να δουν στη συνέχεια το κόστος εξυπηρέτησής τους να αυξάνεται λόγω των μεταβολών στις αγορές συναλλάγματος.

Η ισοτιμία του ζλότι υποχώρησε 14% έναντι του φράγκου.

Newsroom ΔΟΛ

Η περιπέτεια των στεγαστικών σε ξένο νόμισμα

Τότε φαινόταν λογικό. Πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, τα επιτόκια ήταν πολύ χαμηλότερα στην Ελβετία παρά στην κεντρική Ευρώπη, γι’ αυτό και εκατομμύρια Ούγγροι, Πολωνοί, Ρουμάνοι και Κροάτες αγόρασαν σπίτι στη χώρα τους με στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Το 2008, όμως, το φιορίνι, το ζλότι και άλλα νομίσματα της κεντρικής Ευρώπης έκαναν βουτιά έναντι του φράγκου, με αποτέλεσμα να πάνε στα ύψη οι μηνιαίες δόσεις των δανείων τους και πολλοί από αυτούς να οφείλουν περισσότερα από την αξία των σπιτιών τους. Προσφάτως η Ουγγαρία, της οποίας οι πολίτες επέδειξαν τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα, αποφάσισε να δώσει τέλος στη δυστυχία που προκάλεσε η εξέλιξη αυτή.

Η οργή προς τις ξένες τράπεζες ήταν ένας από τους παράγοντες που το 2010 έφεραν στην εξουσία Βίκτορ Ορμπάν. Η κυβέρνησή του ψήφισε νόμο με τον οποίο επέτρεπε στους Ούγγρους να αποπληρώνουν τα δάνειά τους με ευνοϊκά επιτόκια, ενώ επέβαλε πρόσθετους φόρους στις τράπεζες. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο της Ουγγαρίας απεφάνθη ότι και οι δανειολήπτες έφεραν τμήμα της ευθύνης για τα δάνεια που πήραν σε ξένο νόμισμα όταν δεν είχαν έσοδα στο νόμισμα αυτό. Προέκυψε, έτσι, ο συμβιβασμός που δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες να μετατρέψουν τα δάνειά τους ύψους περίπου 8,8 δισ. ευρώ σε ελβετικά φράγκα και ευρώ σε φιορίνια αλλά με τα επιτόκια της αγοράς.

Η κυβέρνηση ελπίζει πως οι τράπεζες θα αρχίσουν να δανείζουν και πάλι δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ουγγαρία εξακολουθεί, όμως, να μην είναι ο πλέον φιλόξενος τόπος για τις τράπεζες: ένας νόμος «θεμιτής τραπεζικής» που οδεύει προς το κοινοβούλιο στοχεύει στο να θέσει όρια στα επιτόκια και τις μηνιαίες δόσεις. Και τα δύο αυτά μέτρα, όμως, θα πλήξουν την κερδοφορία των τραπεζών. Η στάση της Ουγγαρίας στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο ήταν η πλέον ακραία στην περιοχή. Στην κορύφωσή του το 2009, ο δανεισμός σε ξένα νομίσματα αντιπροσώπευε περισσότερο από το 70% του χρέους των νοικοκυριών. Στην Πολωνία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, οι ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να περιορίζουν τα δάνεια σε ξένα νομίσματα πριν από την κρίση. Το 2009 αντιπροσώπευαν το 38% του δανεισμού των νοικοκυριών. Εκτοτε μειώνονται σταθερά, καθώς οι τράπεζες σταμάτησαν να προσφέρουν στεγαστικά σε ξένο νόμισμα, οι δανειολήπτες απέκτησαν πολύ περισσότερη επίγνωση του κινδύνου και τα υφιστάμενα δάνεια εμφανίζουν αργούς ρυθμούς αποπληρωμής.

Σήμερα τα δάνεια σε ξένο νόμισμα αντιπροσωπεύουν το 30% του χρέους των νοικοκυριών χάρη στα χαμηλά επιτόκια που κατέστησαν πιο ελκυστικό τον δανεισμό στο τοπικό νόμισμα. Η ίδια τάση επικρατεί σε όλη την κεντρική Ευρώπη. «Μέσα σε τέσσερα ή πέντε χρόνια, το πρόβλημα θα έχει εξαφανισθεί» εκτιμά ο επικεφαλής της πολωνικής ένωσης τραπεζών. Οι αυστριακές και οι ιταλικές τράπεζες που σε όλη την κεντρική Ευρώπη επέδειξαν τη μεγαλύτερη προθυμία στην έκδοση δανείων σε ξένο νόμισμα πέρασαν επιτυχώς τα τελευταία τεστ κοπώσεως της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής όπως, άλλωστε, και οι μεγαλύτερες ουγγρικές και πολωνικές τράπεζες. Ομως ο Μάρεκ Μπέλκα, διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, επισημαίνει πως διακυβεύονται πολλά για τις τράπεζες. Η τραπεζική εποπτική αρχή της Πολωνίας έχει υπολογίσει πως μια υποχρεωτική μετατροπή σε ζλότι των δανείων που έχουν εκδοθεί σε ελβετικά φράγκα με ένα τεχνητά χαμηλό επιτόκιο μπορεί να τους κοστίσει έως και 13 δισ. δολάρια. Εξάλλου τα στεγαστικά δάνεια που έχουν εκδοθεί σε ελβετικά φράγκα συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πλέον ποιοτικά περιουσιακά τους στοιχεία.

«Σήμερα βλέπουμε πως ήταν σφάλμα» δηλώνει ανώτερο στέλεχος αυστριακής τράπεζας που εξέδωσε πολλά δάνεια σε ελβετικά φράγκα. «Οι περισσότεροι πελάτες δεν αντελήφθησαν τον κίνδυνο και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τους ενημερώσαμε καταλλήλως».

Πηγή: kathimerini.gr

Πλήρωνε τις δόσεις του δανείου αλλά φαίνεται ότι δεν έδωσε… ευρώ

thumb_640

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε συμπολίτης μας ο οποίος πριν από επτά χρόνια πήρε δάνειο σε Ελβετικό φράγκο, και παρά το γεγονός ότι έχει καταβάλλει αρκετές χιλιάδες ευρώ για την αποπληρωμή του, εντούτοις φέρεται ότι δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ και παράλληλα οφείλει περισσότερα χρήματα από αυτά που έλαβε!

Η αγωγή κατατέθηκε Continue reading